Vojensko.cz

Objekty bývalé PS a ČSLA

Nacházíte se: Různé » Pozvání na srazy a setkání » Pozvánka na 11. sraz veteránů rPS Vašíček 2020
Předchozí 1 fotografie z 1 Další
Foto 1


Autor: | Pořízeno:  | 1×
Sekce:
Pozvání na srazy a setkání

Pozvánka na 11. sraz veteránů rPS Vašíček 2020

(1 fotografie)

Na sobotu 13. června v 9 hodin je svolán začátek 11. srazu VŠECH ROČNÍKŮ příslušníků roty a přátel Vašíčku v obci Lesná před samoobsluhou, odkud se vydáme do úseku Vašíčku.
Zveme i příslušníky a přátelé zaniklých pohraničních rot z vašíčkovského úseku (Pavlova Huť, Windischgrätz - Skláře a Bezejmenná).
Případný nocleh si každý zajišťuje sám.
Všechna motorová vozidla účastníků srazu na Vašíčku, musí mít propustku pro vjezd na komunikace Lesů ČR v Tachově. Vypracování propustky bude zadáno u Lesů ČR prostřednictvím svolavatelů setkání. Po zaslání iniciál majitele vozidla, bydliště a SPZky vozidla na zde zveřejněný kontakt - jarkoucky@seznam.cz a nebo v SMSce na číslo mobilu +420 737 306 096, bude za úplatu žádáno vypracování propustky u Lesů ČR v Tachově.
Propustka k vozidlu bude předána na počátku srazu v Lesné. Občerstvení
bude opět dohodnuto v chatě SKI clubu Tachov na Zlatém Potoku. V
propustce vozidel účastníků srazu bude zapsána trasa: Lesná, Zadní Milíře, Pavlova Huť, Na Spálenci, HM 5/4 - knoflikárna, háj. Němeček, rota Vašíček, Zlatý Potok - chata SKI clubu Tachov (občerstvení), rozhledna Havran, sam. Ostrůvek a Lesná.
Věřím, že mají účastníci loňského srazu z roku 2019 již odeslané propustky vozidel na Lesy ČR v Tachově pro případ opětovného využití propustky při letošním srazu
v roce 2020.

J. KouckýVaše komentáře...

snímky z letošního srazu + propustky se nevrací
Jarda Koucký 72-74 | 30.6.2020 19:38 | id 147807 | nahlásit

Co se týče snímků z letošního 11.srazu, tak jsou zaslány na Oldu Vítka tři soubory snímků (pánů Volka, Dünhübela a Janouška) . Olda má stále pracovní povinosti, chalupu, rodinu a tak se obrňte trpělivostí.
-------------------------------------------------- ----------
Letošní propustky pro vjezd motor.vozidel se NEVRACÍ a zůstávají na památku držitelům. V příštím roce dostanete nové.
Zítra jedu do Tachova a v sobotu v Lesné na 11.sraz.
Jarda Koucký - Vašíček 72-74 | 10.6.2020 11:37 | id 147382 | nahlásit

Dnes se balím a zítra v brzkých hodinách se přesouvám k místu našeho 11. setkání. Protože mam již v držení propustky pro vjezd mot.vozidel na komunikace lesní správy Přimda se sídlem v Tachově (na dny 12,13 a 14.6), mohu je již po telefoní domluvě předat v předstihu, pokud přijedete o den dřív. V Tachově budu již ve čtvrtek po 14 hodině, kde mam ubytování nedaleko Lidového domu. --------------------------------------------
NEZAPOMEŇTE na ROUŠKY, které využijete při objednávání jídla na Zlat.Potoku a případně deštník. Tak že na brzké shledání přátelé.
 
Předání propustek v Lesné u turist.přístřežku.
Jarda Koucký 72-74 | 10.6.2020 13:52 | id 147387 | nahlásit

Pro ty, kteří jedou na sraz poprvé, tak v Lesné se předání propustek pro m.vozidla uskuteční u turistického přístřežku, jenž je hned vedle samoobsluhy. Popřípadě nahlédnete na mapy.cz - (panorama) . Samoobsluha je při hlavním silnici směr stát.hranice, tato silnice protíná Lesnou a naproti samoobsluhy je odbočka na Zad.Milíře, (na tuto odbočku šměr Z.M. si stavte motor.vozidla). -------------------------------------------------- -----
Na shromaždišti v Lesné bude možnost si zakoupit raní káva a upomínkové plakety od J.Chmelaře , tak využijte této příležitosti. Další příležitost bude zase až za rok.
 
Občerstvení v chatě SKI clubu na Zlatém Potoku.
Jarda Koucký 72-74 | 10.6.2020 14:35 | id 147388 | nahlásit

Jako předešlé roky se občerstvení uskuteční na Z.Potoku v chatě SKI clubu . Osazenstvo chaty má vůči nám prosbu, aby jejich parkovací prostor u chaty využili jen lidé, kteří mají tělesnou indispozici. My ostatní parkujeme v prostoru kolem turistického přístřežku v prostoru křižovatky čtyř cest (příjezd na Z.Potok, Havran, chata SKI a svážnice na styk s 2.rPS ).
 
Re: Občerstvení v chatě SKI clubu na Zlatém Potoku.
Richard Volka | 10.6.2020 16:38 | id 147391 | nahlásit

Vážení přátelé,
sraz je již za humny a já osobně, byť se řadím pouze do skupiny přátel pohraničníků roty Vašíček, chci na těchto stránkách ocenit práci a poděkovat za úsilí, které Jaroslav Koucký vynakládá při organizaci těchto srazů. Celá řada z Vás se mnou přišla do styku coby zootechnikem na statku Halže v letech 1964 - 1978, 1990 -1991, když jste mne propouštěli přes signálku na Spálenci ke stádu 350 kusů jalovic, o které se starali manželé Anna a Michal Packanovi, později Štefan Mikulaj. V letech 1986 - 1989 jsme se spolu setkávali 24.prosince v podvečer Štědrého dne. Za sebe osobně mohu prohlásit, že jsem nikdy se vstupem neměl žádný problém a pamatuji velitele roty a ostatní důstojníky od doby genmjr.Šabaty.Přeji Vám, ať přátelství a soudržnost kolektivu, přesto že všichni postupně stárneme, vydrží ještě dlouho a dlouho .....
Povolení pro vstup bylo dnes obdrženo
Jarda Koucký 72-74 | 4.6.2020 21:36 | id 147240 | nahlásit

Dnes bylo obdrženo elektr.poštou pro účastníky srazu povolení pro vstup na komunikace Lesů ČR-l.s. Přimda.
 
Re: Povolení pro vstup - TAKÉ OBSAHUJE
Jarda Koucký 72-74 | 7.6.2020 21:45 | id 147317 | nahlásit

Páni řidiči na srazu po převzetí povolenky v Lesné nebudete mít čas si proštudování povinností držitele povolenky a tak si dovolím sem napsat základní povinnosti držitele povolenky. ----------------------
-------------------------------------------------- -------
1) vyjímka (propustka) umožňuje jezdit a stát na výše uvedených zpevněných účelových komunikacích.
2) Při vjezdu a stání na účelových komunikacích musí být vyjímka (propustka) umístěna viditelně za předním sklem.
3) Vjezd a stání na vlastní nebezpečí.
4) Vjíždění, zastavení a stání vozidel na účelových komunikacích probíhá tak, aby byl umožněn průjezd služeb vozidel Lesů ČR, vozidel smluvních partnerů a dalších vozidel s právem přednosti v jízdě.
5) Zajíždění do lesních porostů není dovoleno..
6) LČR si vyhrazuji právo dočasného pozastavení platnosti této vyjímky v případě mimořádných okolností (například živelné kalamity).
7) Vyjímka (povolenka) bude odebrána v případě, že je zneužita k jiným účelům, než k jakým byla vystavena. ------------------------------------------
Nezapomeňte na roušky (pro "velitele" vozidla)
Jarda Koucký 72-74 | 3.6.2020 17:09 | id 147201 | nahlásit

Prosím, informujte své posádky vozidla, že každý z posádky vozidla bude vybaven ochrannou rouškou na ústa . -------------------------------------------------- ----
Po dnešním setkání premiérů SK a ČR se otvírá prostor pro účast chlapců ze Slovenska. Pokud tomu tak bude, ozvěte se kluci slovenští na mém telef.čísle a nebo na moji mailovou adresu - (ve věci, povolenka pro vjezd).
 
Re: Nezapomeňte na roušky (pro "velitele" vozidla)
Roman Holba | 3.6.2020 22:12 | id 147211 | nahlásit

Zdá sa, že hranice by už nemali byť prekážkou. ale aj tak už nemôžem prísť, lebo pred týždňom som kompletne zmenil plány na ten víkend.
Užite si to tam na Vašíčku. "NEPROJDOU"
Příjem registrace SPZ-tek se uzavírá v nedeli 31.5.
Jarda Koucký 72-74 | 27.5.2020 19:12 | id 147044 | nahlásit

Byl jsem požádán o ukončení registrace SPZ-tek již v neděli 31.5. , aby bylo možno seznam odevzdat na lesní správě v pondělí dopoledních hodinách. A tak činím. Registrace se ukončí v neděli 31.5. ve 20 hodin .
Předpoklad - povolení společenských akcí
Jarda Koucký 72-74 | 14.5.2020 13:41 | id 146726 | nahlásit

Setkání bude probíhat podle známé trasy postupu, Lesná - Zadní Milíře - Na Spálenci - Vašíček - atd. . Novým prvkem letošního setkání na Vašíčku, bude povinnost účastníka setkání mít ústní roušku ! ! ! Rači roušku, než složité léčení s nejistým výsledkem . -------------------------------------------------- -----
Nezapomeňte, že každé vozidlo úřastníka srazu na Vašíčku, musí mít povolenku pro vjezd od Lesů ČR v Tachově. O tuto Vaší povolenku zažádáme My, svolávatelé setkání. Vypracování povolenky bude pravděpodobně stát opět 61,- Kć a bude platit na dny 12.6 - 14.6. 2020 . -------------------------------- Tak nezapomeňte : Jméno , příjmení , adresa Vašeho bydliště a SPZ-ku Vašeho vozidla . Pokud přidáte i počet osob, které přivezete, bude to k dobru pro organizátory setkání. Tyto údaje pošlete na moji meilovou adresu, která je v hlavním komentáři vedle pozvánky a nebo v SMS-ce na telefon.číslo, které je tam také. ---------------------- Při povolení společenských akcí za účasti 50 lidí od počátku června, lze naše setkání uskutečnit.
Návštěva areálu roty od majitelů povolena.
Jarda Koucký 72-74 | 20.4.2020 15:02 | id 146125 | nahlásit

19.4. přišlo povolení od majitelů areálu roty a doprovázelo ho i nabádání k opatrenosti ohledně koronaviru . Děkuji i za ostatní účastníky setkání.
sraz 13.6.2020
Richard Volka | 21.3.2020 16:23 | id 145320 | nahlásit

Přátelé, při dojezdu do Lesné bude opět při srazu zajištěno malé občerstvení od kamarádů hasičů jako posledně.
 
Re: sraz 13.6.2020
Jarda Koucký 72-74 | 23.3.2020 19:11 | id 145413 | nahlásit

Děkujeme Richarde a doufám, že se dnešní udaloti kolem koronaviru vyřeší a budeme moci pořádat srazy, které nebudou ničím omezeny. ----------------- -------------------------------------------------- -----
Jinak to vypadá, že se v budoucnu rouška stane součástí života jako mobil. Opatrujte se přátelé.
 
Re: Re: sraz 13.6.2020
Jarda Koucký 72-74 | 15.4.2020 17:20 | id 146021 | nahlásit

Podle plánu vlády o rozvolňování nařízení kolem koronaviru, je v bodu 5. (od 8.června) umožněno pořádat společenské akce do 50 lidí . Lze předpokládat, že to bude rozhodně v našem věku s rouškou.
 
Re: Re: Re: sraz 13.6.2020
Roman Holba | 16.4.2020 21:15 | id 146045 | nahlásit

No... chlapi, tento rok to pre Slovákov bude problém prísť na sraz. AAAAle ak to bude možné, tak isto prídem a donesem aj niaku tú dezinfekciu...
 
Re: Re: Re: Re: sraz 13.6.2020
Jarda Koucký 72-74 | 20.4.2020 15:16 | id 146126 | nahlásit

Nebyl jsem Romana u PC a proto píši až dnes. To ale vaše neúčast chalanů ze Slovenska na srazu bude citelně znát. Pozdravuj syny a paní domu a třeba se podaří toho neřáda (vira) brzo porazit . Opatrujte se.
Registrace SPZ-k vozidel účastníků srazu započal .
Jarda Koucký 72-74 | 9.3.2020 14:16 | id 145069 | nahlásit

Jako první je : Ambrož .
 
Re: Registrace SPZ-k vozidel účastníků srazu započal .
Jarda Koucký - Vašíček 72-74 | 18.5.2020 15:55 | id 146805 | nahlásit

Ambrož, Volka, Křivanec a Neuberg.
 
Re: Re: Registrace SPZ-ky vozidel účastníků srazu započal .
Jarda Koucký - Vašíček 72-74 | 25.5.2020 16:28 | id 146992 | nahlásit

Ambrož, Volka, Křivanec, Neuberg, Hasák a Dünghübel.
 
Re: Re: Registrace SPZ-ky vozidel účastníků srazu započal .
Jarda Koucký 72-74 | 27.5.2020 16:43 | id 147038 | nahlásit

Ambrož, Volka, Křivanec, Neuberg, Hasák, Günghübel, Mráz a Kaňka. .......................................................
V pondělí 1.6. po 20 hodině je ukončen příjem přihlášek pro vypracování propustek motorových vozidel. Kdo ještě má v držení propustku pro motor.vozidlo z loňského setkání a chce se účastnit i letos, musí propustku urychleně odeslat na Lesy ČR v Tachově. Kde mu bude do propustky doplněn termín letošního setkání s razítkem Lesů ČR. .........................................................................
TAK ŽE NEZAPOMEŇTE, v pondělí 1.6. ve večerních hodinách se odevzdává seznam žadatelů o propustky mot.vozidel.
 
Re: Re: Registrace SPZ-ky vozidel účastníků srazu započal .
Jarda Koucký 72-74 | 27.5.2020 19:19 | id 147045 | nahlásit

Oprava předešlého komentáře. --------------- Registrace SPZ-tek motor.vozidel se ukončuje v neděli ve 20 hodin, aby se mohl seznam odevzdat na lesní správě v pondělí dopoledne. Děkuji za pochopení.
 
Re: Re: Re: Registrace SPZ-ky vozidel účastníků srazu započa
Jarda Koucký 72-74 | 31.5.2020 19:24 | id 147135 | nahlásit

Ambrož, Volka, Křivanec,Neuberg, Hasák, Dünghübel, Mráz, Kaňka, Horvát, Červenka, Novák, Bauer, Jurnikl a Pešek.
 
Re: Re: Registrace SPZ-ky vozidel účastníků srazu započa
Jarda Koucký 72-74 | 31.5.2020 19:58 | id 147136 | nahlásit

Ambrož, Volka, Křivanec, Neuberg, Hasák, Dünghübel, Mráz, Kaňka, Horvát, Červenka, Novák, Bauer, Jurnikl, Pešek a Brom.
 
Registrace SPZ-tek vozidel byla U K O N Č E N A
Jarda Koucký 72-74 | 1.6.2020 09:31 | id 147149 | nahlásit

Registrace státních poznávacích značek účastníků letošního setkání byla ukončena a dnes byl seznam předán na Lesy ČR - lesní správu Přimda se sídlem v Tachově.
Zde již nelze dále reagovat
Pozvánka a doprovodný text
Jarda Koucký 72-74 | 3.3.2020 14:04 | id 144923 | nahlásit

Dovoluji si Vás pozvat na 11. sraz všech ročníků Vašíčku a zaniklých pohranišních rot z jeho úseku. Začátek sraz se koná v sobotu 13.6. 2020 v 9 hod. Lesné okr.Tachov . .....................Více zde po pravé straně v doprovodném textu.
Vložit nový komentář

 

Lze napsatznaků  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nelze používat
  • URL adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky