Různé

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (20)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto (R.Volka) z celkových 132

Foto 1
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24 Foto 25 Foto 26 Foto 27 Foto 28 Foto 29 Foto 30 Foto 31 Foto 32 Foto 33 Foto 34 Foto 35 Foto 36 Foto 37 Foto 38 Foto 39 Foto 40 Foto 41 Foto 42 Foto 43 Foto 44 Foto 45 Foto 46 Foto 47 Foto 48 Foto 49 Foto 50 Foto 51 Foto 52 Foto 53 Foto 54 Foto 55 Foto 56 Foto 57 Foto 58 Foto 59 Foto 60 Foto 61 Foto 62 Foto 63 Foto 64 Foto 65 Foto 66 Foto 67 Foto 68 Foto 69

Autor: R.Volka | Pořízeno: 2023 | Foto: 69 fotek

Foto 70 Foto 71 Foto 72 Foto 73 Foto 74 Foto 75 Foto 76 Foto 77 Foto 78 Foto 79 Foto 80 Foto 81 Foto 82 Foto 83 Foto 84 Foto 85

Autor: Š.Neuberg | Pořízeno: 2023 | Foto: 16 fotek

Foto 86 Foto 87 Foto 88 Foto 89 Foto 90 Foto 91 Foto 92 Foto 93 Foto 94 Foto 95 Foto 96 Foto 97 Foto 98 Foto 99 Foto 100 Foto 101 Foto 102 Foto 103 Foto 104 Foto 105 Foto 106 Foto 107 Foto 108 Foto 109 Foto 110 Foto 111 Foto 112 Foto 113 Foto 114 Foto 115 Foto 116 Foto 117 Foto 118 Foto 119 Foto 120 Foto 121 Foto 122 Foto 123 Foto 124 Foto 125 Foto 126 Foto 127 Foto 128 Foto 129 Foto 130 Foto 131 Foto 132

Autor: J.Koucký | Pořízeno: 2023 | Foto: 47 fotekVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
Vašíček
Jaroslav trunec | email | 28.9.2023 19:28 | id 174533 | nahlásit
Je tu někdo z ročníku 86az88?
 
Re: Vašíček
Jarda Koucky 72-74 | email | 28.9.2023 19:53 | id 174534 | nahlásit
Zdravím Jaroslave. Nahlédni na soubory Dobových snímků z těch let, kdy si sloužil a kolem nich (rok před a rok po) a určitě tam najdeš nějaký odkaz přítomných z tvého ročníku.
Třetí soubor snímků bude z pátečního putování
Jarda Koucky 72-74 | 13.7.2023 20:58 | id 173395 | nahlásit
10.7. Jsem zaslal pomocí úschovny třetí soubor snímků,který byl pořízen den před sobotním srazem po úseku roty. Postupovalo se od Zad.Milířů, Anny, Spálence, háj.Němeček, křiž. u Knížecího stromu, Ostrůvku a hřbitova v Lesné.
 
Re: Třetí soubor snímků - popis snímků 86- 89
Jaroslav Koucký | email | 21.8.2023 09:58 | id 173992 | nahlásit
Pravidelné páteční putování před sraze, započalo před domem Marie Levitové - Bohuslavové v krátké vzpomínce na ní . Snímek č.86 nás zavádí ke kapličce sv.ANNY, kde se již začíná po krátké době projevovat nevhodný materiál na podlaze v jejím předsálí. Původní kaplička byla vybudována v roce 1938 a její pobourání se uskutečnilo v roce 1975, žádná 50 léta. Při novodobé obnově kaple byly pokácené dva mohutné smrky, které už pamatovaly starou kapličku. S. 87 Míjíme odbočku, která směřuje ke křižovatce u Knížecímu stromu. S. 88-89 a přicházíme k patniku,označujícího původně vzdálenost ke státní hranici. Barvu je již vyšusována. Původně číslo bylo bílé a vrchní díl patniku byl červený. Tak tomu bylo na počátka organizování srazů.
 
Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků 90 - 95
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 11:31 | id 173995 | nahlásit
S90 Přicházím k odbočce na Pavlovu Huť a po obou stranách silnice se nachází vytěžené dřevo při tomto putování (kůrovec?) S91 Zatáčíme ke Spálenci a míjíme malý mazník na němž bývalo před 15 lety velké D (?). S92-95 Hlídám si stále levou stranu silnice,abych postřehl vjezd. Má se tady někde nacházet stanoviště OT při BOPu. Od konce 70let. A stutečne se tady nachází. Krátké sesta a po levé straně dvě stání pro OT. po návratu na silnici ještě nahlednem pod silnici a skutečně se zde nacházejí okopy pro mužstvo. OTčka stála mužstvu na vyvýšeném místě za nima.
 
Re: Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků 96-102
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 12:44 | id 173998 | nahlásit
S96. Přesouvám se na Spálenec. S97. Známý to pohlad pro mnoho příslušníků této roty.Je to pohled k přístřešku hovězího skotu,ale i k původnímu styku rot a později i brigád. S98-99. Musím se přiznat, že jsem toto stromořadí na Spálenci v době mé služby nevnímal a možná nebudu sám. S100.Tento snímek odhaluje, že i Knoflikárna pomalu a jistě zarůstá . S 101-102. Průsek EZOHu už také není pomalu k rozpoznání a věřím,že na začátku jeho pravá strana něco skrývá. Další snímek je focen přímo na Spálenci (za dráty) a ukazuje, odkud se v některých letech chodilo do toho EZOHU na piket Bílá - za tím velkým stromem uprostřed snímků.
 
Re: Re: Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků 103
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 14:40 | id 173999 | nahlásit
S103 Opouštíme Spálenec a míjíme tyto dva smrky naproti lomu SiS, kde rád Jan Čáp uskutečňoval prověrky zásahu spálenecké hlídky, sledujíc stopky v ruce. S104 Přicházíme k Javoru (název podle toho stromu uprostřed snímku) jež byl ve dne součástí hlídky Spálenec. S105.Zde je u Javora instalována v místě SiS infor.cedule o přírodní rezervaci Pavlova Huť. Přitom tato přírodnina je v území obce Na Spálenci. Utrmácený cestovatel může spočinout na plastovém žberu. Plastů potkáváme dost. Lesní technika se musí plnit oleji. Obaly zůstávají v lese. S106-107 Zde míjime háj.Němeček, neobejdeme hájenku,ale vydáme se rovně, směr samota Ostrůvek. S108-112 Jdeme po jednom z nejpřímějším silničním úseku roty. Směřujeme ke křižovatce u Knížecího stromu. Na křižovatce se setkávají čtyři cesty. Cesta z nad kapličky sv.ANNY, od Zadních Milířů, od sam.Ostrůvek a té po které kráčíme, od haj.Němeček. Původně zde končila i lesní cesta od rotního koupaliště,ale Kiril byl příčinou jejího zániku. Uprostřed této křižovatky stojí javor a je obdivuhodné že stále odolává zubu času i když má tak neskutečně poškozený kmen.
 
Re: Re: Re: Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 15:37 | id 174001 | nahlásit
1S.113-114 Opouštíme křižovatku u Knížecího stromu (jméno nedalekého kopce) a začneme postupně klesat k Ostrůvku, kde na konci této roviny nalézáme značku, upozorňující na následující zatáčky. Rozhodně tato značka pamatuje mnoho psovodů z L-průzkumů a mnoho řidičů GAZů, vozící vedení roty do Lesné. S.115 Tento snímek dokazuje, že chatka 1961 již "nehyzdí" Český les. Prostor je prázdný ,ale musím připomenou, že tudy vede nová spojice do Pralesního údolí, kde se nachází rotní koupaliště. V některých souborech ze srazů a Dobových fotek tuto chatku najdete. S116-117 Procházíme posledním shlukem zatáček a přicházíme na rovinku, na jejímž konci se natahoval signální drátek. S118 Nyní, místo sloupu se zásuvkou pro pojítko se nachází vjezd do pravděpodobného budoucího sport.areálu. S119 Když se posuneme o kousek dál, přicházíme na křižovatku pod níž se nachází nová roubenka, kde se u původní roubenky říkavalo u hraběnek.
Zde již nelze dále reagovat
 
Re: Re: Re: Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 20:00 | id 174006 | nahlásit
Je to síla přátelé,nebudu tady popisovat. Nejsem schopen dát 120-126
Zde již nelze dále reagovat
 
Re: Re: Re: Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 21:17 | id 174007 | nahlásit
S120-122 Vstupujeme do samoty Ostrůvek a vydáme se po okraji zámeckého areálu. Po levé ruce míjíme opravenou hájenku a nahlížíme v pozadí na lovecký zámeček,kde se instalují dřevné balkóny, tak jak jsou vypodobněny na starých pohlednicích. Areál uzavírá podlouhlá hospodářská budova,jejiž bungalovy byly již v prodeji. S123 Opouštíme samotu Ostrůvek a hle, jaká je tu technika na štěpku. Všude podél cesty hromady klestí a pokračujeme k jedné zaniklé hájence.
Zde již nelze dále reagovat
 
Re: Re: Re: Re: Re: Třetí soubor snímků - popis snímků
Jaroslav Koucký | 21.8.2023 21:36 | id 174009 | nahlásit
S124 Přicházíme do míst, kde stávala hájenka Randevue a na jejím místě stojí nyní tento přístřešek. Nedaleko je i informační tabule s jejím vypodobněním. stočím svůj krok směrem k Lesné a při postupu na Lesnou si všimnu, že při kraji lesa je umístěn další původem barevný patnik informující o vzdálenosti ke státní hranici. S125 Ještě před Lesnou navštívim hřbitov, abych pořídil snímek Jana Danka - technik roty. S126 Na tomto snímku jsou zakládající členové těcho srazů a to Karel Hečko a Milan Dünghübel. Už mají ve svém držení upomínkové poháry od Jardy Chmelaře - na počátku 14.srazu v Lesné.
Zde již nelze dále reagovat
14 setkání veteránů PS roty Vašíček
Štěpán Neuberg | email | 5.7.2023 10:10 | id 173226 | nahlásit
Díky za setkání kluků na 14.srazu roty Vašíček a díky Jardovy Kouckému za zorganizování tohoto srazu.Bylo krásné počasí,krásná příroda v okolí roty což o se rotě již nedá říci.Doufejme že nám rota vydrží do setkání v r.2024.Vzpomínky nám nikdo nevymaže jak vzpomínky na naše mládí tak na službu vlasti Štěpán a Mirek
účastníkům 14. srazu opět přálo počasí
Jarda Koucky 72-74 | email | 20.6.2023 22:32 | id 173030 | nahlásit
Bohužel přátelé, při 1400 znacích jsem nebyl schopen vám zde usadit komentář a tak to bude trochu strohé. Děkuji vám, kdo mi byl nápomocen při zajištění tohoto srazu . Jmenuji: majitelé Vašíčeku, pracovnicím z lesní správy Přimda se sídlem v Tachově a panu Pavlu Zálišovi a jeho paní za možnost stravovat se u nich, když vypadla čtrnáct dní před srazem jiná možnost. Děkuji majitelům snímků, které jsou již zde a v budoucnu budou a hlavně vám účastníkům za vaší přítomnost na 14 srazu. Opatrujte se, a ať vám přeje zdraví a štěstí do budoucna.
 
Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtípit
Jarda Koucky 72-74 | 21.6.2023 12:27 | id 173038 | nahlásit
Byl udělán další pokus popsat snímky, ale bohužel i 1000 znaků je moc. Už se není co divit,že i o víkedech je tak málo komentářů. Dokliknout se k usazení komentáře v opakováném pokusu je také ve hvězdách.
 
Re: Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtípit
EMIL | 21.6.2023 19:04 | id 173040 | nahlásit
.... to je zajímavý, že si nikdo jinej nestěžuje ...
 
Re: Re: Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtípit
Jarda Koucky 72-74 | 21.6.2023 22:45 | id 173045 | nahlásit
Já si nestěžuji při krátkém komentáři, ten já uložím na stránky, proto to tady je umístěné a četl si to, ale jak se dostanu nad 1000 znaku je to neumistitelné. Můžu opakovat odeslání desetkrát a dvacetkrát a ono nic.Jeden člověk se mi ozval, že má stejný problém. Určitě je těch případů více.
 
Re: Re: Re: Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtípit
FRANTA | 22.6.2023 06:05 | id 173047 | nahlásit
A je to takový problém rozdělit komentář na více části?
 
Re: Re: Re: Re: Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtí
Jarda Koucky 72-74 | 22.6.2023 11:26 | id 173051 | nahlásit
Zdravím pane Franto. Nic z mé strany není problém. Dokonce vím jak se napojit na předešlý komentář, ale doporučuji vám se Kouknout na stránky zaniklé PS roty Skláře z let 1956-58 , kde je popisován vojenský život -800dní na zelené hranici J.Fiedlera. PO NAHLÉDNUTÍ na tuto vzpomínku - si položte otázku : Domníváte se, že tak velký soubor lze napojit do krátkých komentářů, když tady níže administrátor píše, REAGOVAT (napojit) lze pouze do 5 úrovně (níže předposlední řádek). Člověka nasere, že si dá práci něco zdělit a nedostanete to ani opakovaným pokusem - pak to můžete jedině stornovat.
Pokud se dostaneme na zveřejňování jen jedné věty v komentáři, tak to už bude konec tohoto webu. Nebude zajímavý.
Zde již nelze dále reagovat
 
Re: Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtípit
Štěpán Neuberg | email | 5.7.2023 09:56 | id 173225 | nahlásit
Píši na pět řádků a nemůžu poslat komentář ke 14 srazu PS roty Vašíček
 
Re: Re: Re: 14. srazu - u snímků se musíte dovtípit
Administrátor | 5.7.2023 11:43 | id 173228 | nahlásit
Napsat informaci že "to nešlo, či nemůžu" k případnému vyřešení problému opravdu, ale opravdu nestačí.


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

Sraz pohraničníků roty Vašíček 6.2023

Snímky ze 14. srazu rPS Vašíček, které se uskutečnilo 10.6.2023.

Letošní setkání bylo zařízeno v jiném formátu, aby nedošlo k poškození kol účastníků srazu. Jenom tři poukázky na vjezd motorových vozidel na cesty Lesů ČR byly vyzvednuty. Ostatní účastníci zvolili trasu v týlu roty. Začínala v obci Lesná okruhem Zadní Milíře - Mýto - Písařova Vesce, kde bylo občerstvení účastníků srazu. Osádky tří vozidel, které měly povolenky na vjezd se přidali později k těmto účastníkům vnějšího okruhu.

A2023-06-16 10:54:12 U2023-08-20 08:25:57 TG20