Dobové foto

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (15)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto (M.Sandt) z celkových 1

Foto 1
Cetviny, prelom 40 a 50 rokov.

Autor: M.Sandt | Pořízeno: | Foto: 1 fotkaVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
Jezdecká hlídka
Milan | 29.6.2017 19:40 | id 118765 | nahlásit
Nechci ze sebe dělat chytráka,ale podle uniforem(tzv.kopřivokáku)a označení na čepicích(tzv.brigadýrky)mají jako znak pěticípou hvězdu v červeném podkladu.V té době tedy byly pušky vz.98,které měli ve výzbroji převážně hlídky jezdci na koních.Pušky vz.98 byly později nahrazeny puškami vz.52 poloautomat na 10 nábojů.Uvodní foto podle mě pochází z přelomu 50-51 let,kdy v roce 1951 11.7.-Národní shromáždění schválilo zákon č.69/1951 Sb.,o ochraně státních hranic.To by tedy odpovídalo změnám ve výstroji a výzbroji příslušníků PS.Milan
Cetviny 59-61.Zbraně na rotě.
LadikKurzC | 12.9.2011 15:13 | id 36071 | nahlásit
Co já pamatuji tak jsme měli už samopal vz 24.Jinak jednu pušku vz.52. kde se sklápěl bodák měl mazák kterému se říkalo Kamboža , to byla jediná puška na rotě. Jinak družstvo TK. LK. Tarasnici-psovodi. Nějaký snajpr pušky co si pamatuji. Tak ahoj Ladik.
Hranice bez drátů.
Jirka | 21.8.2011 14:20 | id 35197 | nahlásit
To tenkrát ještě nebyl drátěný zátaras.Služba asi byla trochu jiná od naši služby s drátama.Asi to střežili vojáci z povolání anebo příslušníci SNB,možná už i záklaďáci?
 
Re: Hranice bez drátů.
Jan | 21.8.2011 19:36 | id 35206 | nahlásit
Hranice tenkrát skutečně byla bez drátěných zátarasů a provádělo se jen střežení . Ochranu hranic jako takovou v zásadě prováděli příslušníci Finanční stráže , které v červnu 1945 doplnili příslušníci nově vzniklého PP 1NB. Avšak hlavním úkolem PP 1NB nebyla jen ochrana SH, ale i zajištění odsunu Němců z pohraničí a boj proti tajné nacistické organizaci Verwolf, která v pohraničí prováděla sabotáže a teroristické akce. V tom jim pomáhaly vyčleněné jednotky ČSLA. Na ochraně hranic se též podílely stálé příhraniční útvary SNB, které však plnily i jiné úkoly, zejména při ochraně veřejného pořádku a v boji proti běžné kriminalitě. V polovině roku 1946 byl PP 1NB zrušen a byl zřízen útvar s krycím číslem 9600, což byla již čistě vojensky organizovaná složka SNB zaměřená společně s Finanční stráží výhradně na ochranu SH. Tento útvar měl původně asi 3 pluky a jezdectvo, přičemž ochranu hranic zajišťovaly jednotlivé čety. Dnem 1.1.1949 byla Finanční stráž zrušena (asi polovina jejích příslušníků přešla k útvaru 9600) a zřízena Pohraniční stráž jako taková .Číslo útvaru 9600 zůstalo zachováno až do konce existence PS. V průběhu roku 1950 byla k PS převelena v podstatě celá tehdejší 13. pěší divize bez těžké techniky, a jeden samostatný prapor (celkem asi 8000 vojáků a důstojníků). Zřejmě v té době byl z opětovně zaveden symbol psí hlavy pro označení PS jako druhu vojska. V té době také došlo k celkové reorganizaci PS (zřízení pohraničních brigád) i ochrany SH. Vše bylo završeno v roce 1951 vydáním zákona o ochraně SH, zavedení jednotných stejnokrojů a zelených brigadýrek a započala výstavba drátěných zátarasů.
 
Re: Re: Hranice bez drátů.
Karel | 22.8.2011 15:29 | id 35243 | nahlásit
Výstavbou drátěného zátarasu a zavedení vojskové OSH na západní hranici si obyvatelé pohraničí mohli vydechnout a klidně spát a už se nemuseli bát německých banditů,teroristů a fašistů,kteří mohli kdykoliv pronikat na naše území a mstít se za odsun sudetských němců vražděním a vypalováním obydlí.Ahoj.
 
Re: Re: Re: Hranice bez drátů.
libor | 29.6.2017 01:22 | id 118735 | nahlásit
Byl usus, že hranice nesmí střežit armáda jako taková. Proto před II. svět. válkou střežily hranice - četnické stanice v příhraničí, a hlavně finanční stráž. Četnictvo bylo vnitra, finanční stráž podléhala ministerstvu financí. O tom se dočteš v knize Mgr. Jindřicha Marka "Hraničářská kalvárie". Stojí za to. Po válce ještě pravda přežívala FS a nově se zřizovala pohraniční oddělení SNB, ale to stále bylo personálně málo, úseky střežení byly veliké. Takže se začaly zabezpečovat technikou, resp. oněmi drátěnými zátarasy a zákonem byla zřízena PS s tím, že sice jsme k ní rukovali na základě branného zákona k vykonání zvs, ale byli jsme příslušníky MV. C se dělo na hranicích po válce, to by měli vědět všichni ti, co buď sídlili v pohraničí coby starousedlíci, nebo ti, co s dobrými úmysly pohraničí po odsunu Němců osídlili. Že na mnoha místech řádili Wehrwolfové a že sem pronikali odsunutí Němci a kradli a zabíjeli, to je také pravda. To není propaganda. Nakonec, Jiří Stránský to popisuje docela přesně.
Jezdecká hlídka
Bony ridic 81-83 | 20.8.2011 22:00 | id 35179 | nahlásit
Krásný snímek,je dobře ,že našel své místo.Bony
 
Re: Jezdecká hlídka
Jan | 21.8.2011 11:37 | id 35191 | nahlásit
Je to skutečně unikát. Ti chlapi na sobě ještě ani nemají standartní stejnokroj PS zavedený od roku 1951 (chybí tmavozelené nárameníky). Podle brigadýrek se pravděpodobně jedná ještě o tehdejší příslušníky pohraničního útvaru SNB. Pokud se jedná o dvoučlennou hlídku ve službě. Členové hlídky na snímku , jsou oba pravděpodobně vyzbrojeni puškami, což by u PS byla kombinace také dost nezvyklá. Nicméně jsou to vynikající snímky a je dobře, že se zachovaly.
 
Re: Re: Jezdecká hlídka
Pol.Jan | email | 5.9.2011 19:35 | id 35842 | nahlásit
Zdravím tě, avšak namísto tebe si myslím, že tato jízdní hlídka je vyzbrojena, alespoň tak soudím podle pažeb, které jsou vidět, sovětskými samopaly, použivaných za války. Kdyby to byly pušky, čouhaly by jim nad rameny jejich hlavně, protože pušky byly dosti dlouhé. Zdravím. Honza.
 
Re: Re: Re: Jezdecká hlídka - pro Pol.Jan
Jan | 8.9.2011 22:05 | id 35973 | nahlásit
Teoreticky by to bylo i možné, ale k úvaze, že se jedná o pušky mně vede právě tvar těch pažeb, které se na snímku jeví jako velmi masívní, zejména ve spodní části( kvůli eliminaci mohutného zpětného rázu při výstřelu) a s poměrně vysokou kovovou " botkou". Takové pažby měly právě německé pušky Mauser 98K, nejpoužívanější pušky německého Wehrmachtu po celou dobu II. světové války a v poválečném období byly dlouho i ve výzbroji naší armády i SNB. Sovětské samopaly PPŠ 41 měly útlejší pažbu, slabší kování na botce a v poloze na rameni i na zádech se nosily vždy hlavní směrem dolů k zemi. Pouze v poloze přes prsa, hlaveň směřovala šikmo vzhůru k levému rameni. Takže pokud by se jednalo o sovětské samopaly, měly by na snímku být místo pažeb , vidět konce hlavní.
Ale to je jen moje úvaha, z těch snímků to je opravdu dost špatně vidět i při maximálním zvětšení a mohou to být i ty samopaly. Zdravím. Jan
 
Re: Re: Re: Re: Jezdecká hlídka.
Marián | 8.9.2011 22:35 | id 35975 | nahlásit
Vojakovi,ktorý je na koni napravo,myslím,že vytŕča nad ľavým ramenom resp.výložkou hlaveň.Keď si zoberiem tu dĺžku zbrane od pažby,krížom poza chrbát až ku konci hlavne nad ramenom,tak možno sa to môže jednať o pušku.Samopal by možno bol kratší,no aj tak je to ťažko povedať.Tým,že samopaly boli kratšie,preto sa asi nosili hlavňou dole.Ahoj.
 
Re: Re: Re: Re: Jezdecká hlídka - pro Jana
Pol.Jan | email | 10.9.2011 21:15 | id 36025 | nahlásit
Máš asi nebo zcela určitě pravdu, že to jsou pušky. Vyťukal jsem si ve vyhledávači,,Zbraně pohraniční stráže 50. léta" a ejhle objevil jsem tam ve vyzbroji PS ony pušky přesně takové jako tady na dobovém fotu i s tou zesílenou pažbou. Vidím, že máš opravdu přehled. Na této adrese jsem to našel. Zdravím,Jan www.kcprymarov.estra…
 
Re: Re: Re: Re: Re: Jezdecká hlídka - pro Pol.Jan
Jan | 11.9.2011 17:59 | id 36042 | nahlásit
Děkuji za uznání, ale já se za žádného velkého "znalce" nepovažuji, protože na to jsou tady jiní. Nicméně výzbroj a výstroj SNB/ PS z tohoto období, zejména do roku 1951, mně osobně dost zajímá, protože v tom byl tehdy někdy dost "guláš". Taky Ti děkuji za ten odkaz na stránky KPČ, kde jsou skutečně velmi zajímavé snímky. I když se původně jedná z velké části o veskrze propagační materiál té doby, má to podle mého názoru dneska velkou vypovídací hodnotu, hlavně z mého pohledu. Pokud jsou tam zřetelné pušky, tak se asi opravdu jedná o ty německé Mausery. Mohly by tam být i čs.pušky vz.24/33, ale ty se od těch německých lišily hlavně v tom, že zejména v horní části měly na sobě "více dřeva" a v některých dalších detailech i když si byly konstrukčně jinak velmi podobné. Na těch snímcích však žádné zřetelné čs. pušky nejsou. Již se tam ale objevuje čs.samopal Sa 48a(později označovaný jako vz. 23, nebo jako vz.24, ten ale již byl na jiné náboje) . Podle toho je zřejmé, že většina snímků byla pořízena v roce 1950/51.Krátce na to (nejpozději v roce 1952) pak byly všechny opakovací pušky z výzbroje staženy a nahrazeny moderní čs. samonabíjecí (poloautomatickou) puškou vz. 52. To byla přímá předchůdkyně již nám známých SA 58, který z ní také konstrukčně vychází.Na rotách PS pak výzbroj až do počátku 60.let vypadala tak, že tam byla asi polovička pušek vz.52 a druhá polovina měla samopaly vz. 24. Samopaly pak byly přednostně přidělovány psovodům, poddůstojníkům, ale i jiným vojákům. Ve dvoučlenných hlídkách se dbalo na to, aby tam byl vždy jeden samopal a jedna puška (pokud to bylo možné). Počátkem 60.let pak byly všechny tyto zbraně z výzbroje PS vyřazeny a nahrazeny v celém rozsahu SA 58. Zajímavostí může být, že SA 58 se v prvních sériích dodával v provedení ze světlého dřeva (snad jasanového) a na svou dobu vypadal velmi moderně a docela zajímavě. V první chvíli vypadal spíš jak dětská hračka, ale jen do té doby, než se z toho začalo střílet. Zdravím. Jan
Zde již nelze dále reagovat
 
Re: Re: Re: Jezdecká hlídka
libor | 29.6.2017 01:29 | id 118736 | nahlásit
Já jsem přesvědčený, že to, co mají n zádech, jsou jezdecké karabiny, které oproti flintám vz. 98 jsou nebo lépe řečeno byly o nějaký ten kousek kratší. PPŠ se nosily přes záda hlavní dolů. Ale to ssi já aasi jen myslí. Za mne již byly "pumpičky" a samonabíjecí pušk vzor 52 se sklopným bodákem.


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

Cetviny r. 1950

Okres: Český Krumlov

Dobový snímek hlídky PS v úseku roty Cetviny. Snímek je datován na konec 40. let.

Text majitele snímku: ... je to jazdecká hliadka v okolí Cetvín, zdá sa mi že to bolo v okolí Dolného Přibráni. Pri likvidácií Pamätnej siene som ju našiel zahodenú v smetiach...
A2011-08-19 13:50:53 TG60