Objekty ČSLA

11 sekcí, 131 fotogalerií, ... fotek

Přesunout na:
(id 31)
(id 152)
Speciální druh vojska, určený k rychlému a pohotovému zásahu na rozhodujících, nejsložitějších směrech a úsecích prostorů napadených zbraněmi HN, nebo klasickými prostředky, k provádění záchranných a prvořadých likvidačních prací v těchto prostorech.
(id 167)
Fotografie útvarů ČSLA, které si pro špionážní účely pořizovala armáda sousedního státu.