Objekty PS

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (16)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto (T.D.) z celkových 7

Foto 1
Stanoviště SH č.1 levá strana na "liškárně".
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7

Autor: T.D. | Pořízeno: | Foto: 7 fotekVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
Skrytá hlídka
Petr | 27.10.2015 10:40 | id 96580 | nahlásit
To co jsem pojmenoval včera jako stanoviště SH,byl jenom okop, pro stojícího střelce stím, že v okopu dělal čtyři kroky tam a zpět.
Skrytá hlídka
Petr | 26.10.2015 21:26 | id 96566 | nahlásit
Toto může být stanoviště SH před Liškárnou. Na Liškárně byly vrata se stálou hlídkou. Na tomto stanovišti SH jsem sám byl. Bylo to v zimě na přelomu roku 1966-67.Stanoviště SH bylo na levé straně silnice směrem do vnitrozemí. Jedná se o foto č.1
 
Re: Skrytá hlídka
drexler.zdeněk | email | 27.10.2015 10:02 | id 96578 | nahlásit
Ahoj kamarádi,skryté hlídky,jsem jmenoval za nás 75-77,ale stejně nebyly pevné,vždy se určovaly při rozdělení,při nástupu,kde každý dostal služební postup k ochraně státní hranice.Vím z vyprávění kluků z Dolního Žandova,že Alexa byla zbouraná a místo ní bylo zhotoveno ze dřeva stanoviště skryté hlídky.Za nás to bylo normální stanoviště zděný domeček s kamny a s kavalcem na odpočinek.Napiště také vaše poznatky ze služby.Hezký den Hrom z Dyleně.
Skrytá hlídka
Jan | 26.10.2015 19:18 | id 96559 | nahlásit
Toto není žádná skrytá hlídka, ale pravděpodobně se jedná o součást zbytků nějakého obranného postavení s taktickým určením, nebo střelecký výcvik. Na snímku č. 2 je zcela dobře zřetelný střelecký okop (může se jednat i o zpola zasypaný okop pro stojícího střelce). Neznám situaci v okolí, ale zejména v 50.letech bylo kolem každé roty PS (nebo vojenského objektu), která se nacházela v bezprostřední blízkosti SH, vybudováno obranné pásmo se spojovacími zákopy, postaveními pro kulomety a úkryty. Je to možné vidět i na některých leteckých snímcích z 50.let. Může jít o pozůstatek takového systému.
Historie pojmu "skrytá hlídka" sahá hluboko do počátku 50.let a úzce souvisí s pohraničními operacemi zpravodajských služeb, prováděnými ve spolupráci s PS (viz. Tajný rozkaz MNB č. 98 z roku 1952 a Tajný rozkaz MV č. 120 z roku 1954, tyto předpisy byly dále novelizovány v roce 1964 a naposled v roce 1973), kde byla činnost skrytých pohraničních hlídek úzce profilována, včetně jejich určení. Působení těchto hlídek bylo při tom časově omezeno na určitou dobu.
V žádném případě však nešlo o nějaké předem vybudované úkryty, nebo pozorovatelny (byť sebelépe maskované), protože tyto objekty nebylo možné z operativních důvodů zcela utajit.
To, že se pojem "skrytá hlídka" začal u PS běžně používat pro různá stálá i nestálá maskovaná stanoviště a úkryty, je věc jiná, ale s původním významem to nemá nic společného . V žádném případě však netvrdím, že je to chybné a je to věc výkladu.
 
Re: Skrytá hlídka
Tom | 27.10.2015 10:13 | id 96579 | nahlásit
Jde vidět, že jste skutečně velmi znalý věci. Ano, zřejmě skutečně byli vybudovány tyto okopy a začali ihned po válce. Co jsem se dozvěděl byli i vybudovány tajné pozemní štoly vedoucí do bunkrů, k pozorování i obraně. Dokonce jsem slyšel, že i hluboko vnitrozemí byli pozorovatelny směrem k hranicím, ale říkám nevím, co je na tom pravdy s jistotou. V 50 letech PS používala mnoho skrytých hlídek, kde byl tajný přístup k nim bez toho, aby si toho všimnul narušitel. Dle mého názoru hlídka nezasahovala, ale jen v tichosti hlásila na rotu osoby, které procházeli.
 
Re: Re: Skrytá hlídka-pro Toma
Jan | 27.10.2015 11:51 | id 96581 | nahlásit
To co jsi napsal v poslední větě zcela odpovídá původnímu významu "skrytá hlídka" a je to velice přesné i z hlediska původního poslání-totiž zajištění skrytého pozorování a sledování prostoru místa pohraniční zpravodajské operace, a to jak směrem do vnitrozemí, tak i prostoru přilehlého na druhé straně hranice.
Ty hlídky z taktického a operativního hlediska nemohly využívat nějaká předem vybudovaná postavení a musely si k zamaskování vystačit s tím co bylo v terénu přirozené, v nejlepším případě mohly využít toho co do určitého místa nějakým způsobem patřilo, tedy např, skládky dřeva, seníky a krmelce pro zvěř, eventuálně jiné dlouho opuštěné a zjevně nepoužívané objekty a pod.. Skrytá hlídka byl vrchol pohraničářského umění a byla to celá věda (pokud se to mělo udělat správně). Do těchto hlídek byly také veleni jen ti nejzkušenější pohraničníci.
To, že se tento způsob střežení postupem času různě modifikoval a používal k zadržení narušitelů na předpokládaných hlavních směrech a v různých léčkách, je velmi logické, protože moment překvapení zde hrál důležitou roli.
 
Re: Re: Re: Skrytá hlídka-pro Toma
Tom | 28.10.2015 07:53 | id 96612 | nahlásit
Musím naprosto souhlasit se vším. Jde vidět z textu, že jste hodně inteligentní člověk, který ví o čem mluví. Musím dát klobouk dolu před Vámi. Co se týká těchto stanovišť bylo jich velmi mnoho. Na tu dobu to měli skutečně hodně promakané, že i v dnešní době je těžké dokonale porozumět strategii, kterou dokonale využívali. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že i obyčejný vojín nebo poddůstojník možná i velitel. Neměl dostatečný přehled o těchto věcech. Řekl bych, že zpravodajská činnost a podobné složky. Hranice byla hodně strategická z obou stran a hodně podrobně zajištěná. Osobně si myslím, že byli skryté stanoviště pro pohraničníky, ale také tajné o kterých sami ani nevěděli, ale přesto byli vybudovány v tajnosti pro strategické účely nebo jiné. Myslím si to, že byli i několik metrů směrem do vnitrozemí Německého státu.
 
Re: Re: Re: Re: Skrytá hlídka-pro Toma
Jan | 28.10.2015 14:36 | id 96627 | nahlásit
Pokud se týká zpravodajských operací na SH, tak zde platila velmi přísná omezení z hlediska utajení. O připravované pohraniční operaci byl vždy rámcově informován pouze velitel příslušné roty PS, a to osobně velitelem brigády, eventuálně prostřednictvím náčelníka zpravodajského oddělení brigády. Velitel roty byl pak jako jediný v osobním kontaktu se zpravodajským důstojníkem, který akci na místě řídil, ale ani on nevěděl co co je cílem, nebo pravým účelem akce.
Ostatní příslušníci roty PS pak s připravovanou, nebo probíhající operací nebyli seznamováni vůbec. Pokud byli veleni do skrytých hlídek, byly pouze úkolováni k tomu co, kde, nebo koho mají pozorovat a sledovat a výsledky hlásili pouze veliteli roty. Za žádných okolností však nesměli nějakým způsobem odhalit svou přítomnost , nebo zakročovat, ať se dělo cokoli. Nikdy jim také nebylo sdělováno, co je pravým účelem jejich činnosti a nikdy se to ani nedozvěděli (respektive se to neměli dozvědět, protože jak je známo, praxe bývá většinou jiná) .
Vzhledem k tomu, že tato činnost PS probíhala na základě PT rozkazů a tajných směrnic, je to méně známá stránka její činnosti , o to však je více zajímavá. Z hlediska historie PS pak nejvíce zapadá do celého období 50.let a začátku 60.let. Tyto operace probíhaly zejména za účelem osobních kontaktů s agenty a rezidenty našich zpravodajských služeb působících v zahraničí, jejich vysíláním ven, nebo při jejich návratu a záchraně. Dnes se nám to může zdát poněkud krkolomné, ale v té době moc možností nebylo. Samozřejmě s uvolňováním mezinárodních vztahů a rozvojem cestovního ruchu zhruba od poloviny 60.let, tato potřeba ustupovala do pozadí a pohraniční zpravodajské operace probíhaly jen ojediněle, a to v případě různých zpravodajských kombinací a zpravodajských her a tam kde to bylo z operativních a konspiračních důvodů vhodné. To je ale už jiná kapitola
 
Re: Re: Re: Re: Re: Skrytá hlídka-pro Toma
Jarda k | 28.10.2015 16:02 | id 96629 | nahlásit
Kam až dospěla "skrytá " hlídka. Obdivuhodné, samá konspirace. Tři osoby vjeli za dráty a později vyjela jen jedna osoba a jindy to zase bylo naopak . proto se na taková místa (skrytou hlídku) posílali pohraničníci, kteří neuměli počítat. Už to ukončete.
Zde již nelze dále reagovat
 
Stanoviště SH č.1 levá strana na "liškárně".
Nešpor Libor | email | 28.10.2015 22:47 | id 96649 | nahlásit
Dobrý večer Dylenaci. Dovolím si vstoupit do této diskuse ohledně skrytých hlídek. V letech 1981 -82 pokud mě pamět neklame priorita č.1 poplachová hlídka červená č.2 poplachová hlídka modrá č.3 pátráčka no a potom KH kontrolní hlídka TH technická hlídka,KS kontrolní stanoviště Dylenák, špaky +pikety. Dle mého názoru i jak píše Jan skrytá hlídka musela dle rozkazu býti na jednom určeném stanoviští viz Alexa a klamný metr dřeva a hlásat vše podezřlé . Osobně si myslím že pokud někde nějaká akce v ramci zpravodajcú proběhla akonala tak otom vědělo opravdu jen nejužší velení a hlídky byli tak trochu nějak mimo působnost! Ale o tom se samozřejmě budou spekulace a teorie jak píše J.K. I když je možné a vícemeně skutečností že vletech minulích 1950 - 60 tyto skryté hlídky byli funkční viz Filmy Král šumavy. Černý vlk atp. Ohledně těch okopů tak nevím pamatuji že když jsme na TH prošli Liškárnou směrem st. Břízky tak cca po 200 metrech byla nějaká rozpadlina kde nás mjr. Evžen.D. učll v rámci poplachovky zadržení. Další zbytky roty OLDŘICHOVA se prohlíželi v rámci TH na překryti asfaltová cesta cca 200 m směr piket Kyselák a 12rps Mýtina. Jen ještě jedna poznámka či vzpomínka ohledně foto okopů možná že kdys to mohl býti tkzv opěrný bod??? V letech 1981 až ??? se nácházel někde v okolí Alexi ale bohužel přesný místo i když jsem toto měl možnost navšívit a trocho popracovat se starším ženistou P.L než jsme zlomili krumpáč což velice nelibě skousnul Venca Hrbek.
Zde již nelze dále reagovat
 
Re: Re: Re: Re: Re: Skrytá hlídka-pro Toma
Tom | 29.10.2015 11:46 | id 96654 | nahlásit
Zdravím Jena, moc děkuji za pravdivá slova a za odpovědi, které si vážím. Jde vidět, že toho znáte opravdu mnoho a to z vyššího okruhu.
A mile rád budu pokračovat v diskuzi zde nebo třeba prostřednictvím emailu.
Dál pak panu Jardovi K. Chtěl jsem jen, kdyby jste pozorně četl a pochopil význam těchto napsaných slov.
Jistě by jste nenapsal to co jste napsal. V žádné případě tady nikoho nenapadáme ba naopak. To, co je tady psáno je pravda. Někdo tomu může věřit a druhý ne, proto jsme lidé. Každý z nás má jiný názor. Bral bych nějaký plodný příspěvek a ne překrucování určitých věcí v textu.
Nechápu proč by se měla tato diskuze měla zastavit, když je to tady od toho.
Právě jakékoliv teorie nejsou vůbec na škodu ba naopak. Ten kdo se skutečně zajímá o celé dění pohraniční stráže a věcí kolem toho se rád zapojí nebo si jen přečte text a z toho usoudí jestli tomu bude věřit nebo ne. To je celé. Pro mne je celá diskuze velmi poučná, naučná a jsem moc rád, že konečně se tu našel někdo a někoho kdo tomu velice rozumí ve velmi širokém rozsahu. Zbytek bych řekl, že to co jste napsal je neplodné a zbytečné.To je vše :-). Děkuji za pochopení.
Zde již nelze dále reagovat
SSH
Tom | 26.10.2015 06:50 | id 96540 | nahlásit
Zdravím všechny, poznává někdo z Vás tyto stanoviště? Díky za odpovědi. T.
Kdo je T.D.autor těch snímků
Vašek | 17.9.2012 19:42 | id 50081 | nahlásit
Ahoj Colte
Ani za mé služby to nebylo žádné místo pro nějakou pohraniční hlídku.To co je na té fotce z liškárny je cvičný opěrný bod roty. Nemusím ti psát k čemu sloužil.
Byl to ale jenom cvičný bod roty. Ostrý opěrný bod je trochu někde jinde.
Čau Vašek
 
SSH
Marek | 6.10.2012 17:53 | id 50748 | nahlásit
Dříve byli různá stanoviště, které se měnila podle statistiky zadržení narušitelů. Na konci 80' let se to všechno soustředilo hlavně na pikety a od stanovišt' se pomalu opouštělo. Protože v týlu dle mého názoru a myslím si to byli nastraženi nějaké automatické prvky.
Kdo je T.D. autor těch snímku ?
martin(col | 17.9.2012 14:48 | id 50072 | nahlásit
v tom popisku je psáno cesta do Oldřichova,..... nevím jak to bylo myšleno pisatelem......ta přímá cesta do Oldříchova vedla přes šestku , kde byla smečka psů.....bývala, za mne se tomu neříkalo Supi, ale smečka s utokem na volno( jinak vím co to znamená Sup, jo ?)tato cesta o které je řeč viz fotoč.5 ´je a vede z Dyleně až po styk s Mýtinou......., Oldřichov leží na levo od této cesty.A pak otázka, znáš rozmístění psů po celém úseku roty ? Já dodnes mohu ihned vypsat kde jaký pes sloužil na jakém úseku a co sloužil...teda je to z doby kdy Dyleňská rota byla 14rPS.Později samo ,že nevím na 100 %,ale něco vím...
Kdo je T.D . autor těch snímků ?
martin(colt) | email | 17.9.2012 14:35 | id 50070 | nahlásit
Určitě to nejsou aktuální snímky, obzvláště snímek č.5.Tuto podobu snímku znám, a dnes to není pravda, jinak co má pamět sahá tak tyto kdysi dříve - místa, okopy, kryty sloužily původně jiným účelů, než pro skryté hlídky,( a já jako dříve zde sloužící jsem je nikdy neměl určené jak místo pro skrytou hlídku,na to byla určená jiná místa, umíš si představit být v tom schovám když to bylo plné vody či sněhu ?) :-) v dřívější době tzn před r. 1975 k obranným účelům, jak nám bylo tenkrát sdělováno velením a takových to "děr" a daleko větších děr ...pro těžkou techniku je po Dyleňském polesí víc než dost.Je pravda,že míst pro alternativní případné ukrytí většího počtu lidí a těžké techniky než měla rota více než dost a do dnes je lze nalézt v různých koutech Dyleňského lesa a jeho okolí.A zrovna autor těchto snímků, zdali pak ví, že od místa dle snímku č.5 cce 150 m směr vnitrozemí byl vyhlouben do vrchu či skály ( dnes je silně zanešen a zarostlý) jistý prostor, kdy by mělo " sídlo " vojenské velení? A i takových týlových míst je po celém úseku víc než dost.Dnes to nikomu nepřijde, že a k čemu to bylo určeno, zarůstá to, zapadává jehličím....mění se to.a kácí se tam, to jo...
Ale abych se vrátil k těm okopům........je možné ,že když se pořádalo rotní cvičení a všechno bylo vyhnáno ven. a komplet...do terénu, tak je to možné, že se na jistý čas (hodiny ?) tato místa obsazovala, to je možné,ale netrvalo to dlouho protože se zas šlo na večer do služby......je pravda, že jsem okolo těchto míst chodil jako průzkumák a můj psék musel zkoumat, zda-li v tom není zašitá "nějaká kontrola " či někdo úplně jiný než někdo z velení, jo jo, i tak nás " trénovalo" velení,......, A když už jsi se dostal až tam do těchto míst,tak jsi jisto jistě jel přes křižovatku u Středního vrchu.....Bílá cesta , tak na této křížovatce je vybudované " kulometné hnízdo", zapadající do celé soustavy těchto okopů,zákopů a je tam dodnes a v celku dobrém stavu..........
A ještě dodatek k fotu č.5


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

Dyleň - stanoviště skryté hlídky

A2012-09-17 12:28:06 U2012-10-26 10:28:14 TG15