Objekty PS

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (34)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto (T.Parkan) z celkových 22

Foto 1
Pohled na hraniční přechod Nová Bystřice z české strany. Vpravo se nachází bývalá budova OPK, která sídlila na adrese Vídeňská 112. Budova OPK dostala po revoluci novou omítku (původně byla celá žlutá).
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5

Autor: T.Parkan | Pořízeno: 8.2008 | Foto: 5 fotek

Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto 21 Foto 22

Autor: J.Al-Lami | Pořízeno: 2018 | Foto: 17 fotekVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
OPK N.Byxstřice
Vl.Králíček | 9.2.2017 17:08 | id 113368 | nahlásit
Václave,je mi ctí pozdravit Tebe a samozřejmě všechny
bývale kolegy, včetne bývalých vojáků čety OPK.
 
Re: OPK N.Bystřice
Dalibor Polášek | email | 11.12.2018 20:28 | id 133643 | nahlásit
Sloužil jsem v četě OPK v roce 84 -86 jako velitel směny. Velitelem roty PS už na praporu byl kpt. Rajňačok,takový malý brýlatý skřet .Ostuda pohraničního vojska. Nás z OPK nesnášel. Velitel OPK ppl. Peterka dobrý chlap a jeho zástupce kpt.? "zažraný komouš."Ten nás kontroloval i ve tři ráno. Četl jsem z nostalgie nějaké příspěvky. Nemohu souhlasit s názorem ,že na hraničním přechodu N.B. obsluhovali závoru příslušníci SNB. Ostrahu přechodu a těžké závory a taktéž dolní závory na drátech ,která byla rovněž těžká (nikoli lehká) byli příslušníci pohraniční stráže zařazeni do čety OPK. Bylo nás asi 12 +-. Sloužily se dvanáctky po čtyřech. Jeden byl psovod.Často bez volna ,pořád dokola. Náš pes se jmenoval Cid a z roty si nosil vždycky něco v tlamě. Na dolní závoře byl ještě špak , tam chodili PS myslím z Artolče. Tímto chci pozdravit své spolubojovníky z čety OPK. Jména se mi už moc nevybavuji. Snad M.Čoupek,maďar Kiraly atd. Vojně zdar.
OPK Nova Bystrice
Vaclav BRASNICKA | email | 8.2.2017 15:57 | id 113312 | nahlásit
Moc rad vzpominam na uvedeny hranicni prechod,jelikoz jsem zde vykonal zakladni vojenskou sluzbu a nasledne jsem se podilel i na jeho rizeni jako vedouci skupiny rizeni cizinecke policie Jihoceskeho kraje:BRASNICKA Vaclav.
PARÁDA ŽIVOTA
Václav BRAŚNIČKA | email | 4.10.2015 17:12 | id 95539 | nahlásit
Vzhledemk tomu,že se jmenuji Václav BRAŠNIČKA a základní vojenskou službu jsem na uvedeném hraničním přechodu provedl a následně se stal náčelníkem skupiny řízení všech hraničních přechodů Jihočeského kraje - ták na uvedenou dobu velmi rád vzpomínám. Přál bych vám všem takový život zažít - no a nyní nadále pěmýšlet jak jej ješťě obohatit - vždyť je mi teprve 51 a půl.
vel.brigady PS
Vladimir | 10.4.2014 17:49 | id 73283 | nahlásit
Vazeni panove,kdo z vas si vzpomina na pplk.,který
nosil nepředpisove polobotky barvou trochu do zluta a
poučoval ostatni?Jeho vystupovani bylo dost arogantni
byl to zastupce vel.brigady p.P....?Jeden rok byl k nam
pozvan u prilezitosti konce roku.
vel,brigady PS
Vladimir | 10.4.2014 14:51 | id 73274 | nahlásit
Škoda,že zde neni zadna fotografie z mista,kde byla
tzv.lehka/státovka/závora.Kolem teto zavory se své-
pomoci/prace provadeli přísl.OPK/ delaly činnosti spo-
jene se stavebnimi pracemi proti případnemu pokusu o
nasilne prekroceni SH do prostoru hran.přechodu za
použití vozidla.Tyto práce jsme konali asi tak v r.84 za
prisne kontroly nac.OPK.Takže proč nadpis Vel.brig.PS?
plk.Kroupa přijel jeden den na HP a vstoupil do kance-
lare OPK,načelnik nabídl kafe,ja ho uvařil a nesl na sto-
lek,jak jsem kafe pokladal tak se mi trasly ruce a pan
plk.se optal: vy se mne bojíte?,ja že ne a tak mi nabídl Spartu,mohl jsem v jeho přítomnosti kouřit
Pan plk.potahl,podíval se vzhuru a uvidel v zařivko-
vém telese /krytu/mouchy a bylo vymalovano.Poru-
čil uklid okamžite,zkratka bylo veselo.Pote se optal
NOPK,kdo a kolik odpracoval hodin na popisovanem
díle.Mne se optal,zda vim,jaka je hodinova sazba
pracovnika v zednicke a pomocné profesi,tak jsem
přibližne placl nejakou sumu a on nařídil nacelniko-
vi vypracovat seznam kdo odpracoval kolik hod.,
vyjadril to v Kčs a se seznamem nasledující den
přijel na bPS pro penize.Perlička byla ta,že načelnik
mel z nas nejmene vykazanych brig.hod.,tudiž obdr-
žel nejméne.Nasl.den skutečne nac.jel pro penize,
jeste dlouho jsme poslouchali nacelnikovy nařky.
Akce k zabraneni nasilneho překročeni mela kryci
nazev,ale nebudu se o tom zminovat,protože to
souviselo i s cinnosti příslusniku OPK na hranicnim
přechodu, v tehdejší dobe ve vysokem stupni utaje-
ni.
služba na OPK
Vl.Kralicek | 12.3.2013 13:47 | id 58008 | nahlásit
Na OPK v dobe do konce r.1989 nás bylo 7 přísl.SNB,
včetně náčelníka,u celníků bylo také asi 7 lidí.Na rak.
straně bylo asi 7 celníků,zbytek byli četníci, tedy cel-
kem asi 16 osob.OPK mělo k dispozici četu OPK, jed-
nalo se o vojáky PS v ZVS,kteří střežili tzv.lehkou
závoru,začleněnou v SiS asi 1,5 km před HP a pak
samotný prostor hran.přechodu,včetně kontrol ka-
mionů.Tito vojaci byli z roty Artoleč,později z roty
Smrčná.V době služby na OPK přebývali v tzv.piketu
pod kanceláří celníků.Po příchodu na OPK museli
nastoupit za budovou a měl jim být vydán rozkaz
k ochraně SH přísl.OPK.V praxi se to vždy nějak
obešlo,vzhledem ke skutečnosti,že jsem jako přísl.
SNB o ochraně st.hranic věděl jenom to,co se týkalo
hraničního přechodu a přístupové komunikace od
tzv.lehké závory,včetně jejího nejbliššího okolí a na
OPK nebyl vyžadován vojenský dril z kasáren,kde
to bylo běžné u vojáků z povolání.Vojáci čety OPK
v době služby na OPK si žili svým způsobem,řekně-
me, že je nikdo nebuzeroval.Vojáci( i z povolání)
neměli běžný přístup do kanceláře OPK,se souhla-
sem pouze do první místnosti,druhá a třetí byly pro
cizí osoby zapovězeny s ohledem na řekněme dis-
krétní vybavení v tajném režimu v jedné z místností.
Do této místnosti byl povolen vstup jenom nám,tedy
7 osobám a 1-2 osobám z KS SNB Č.B.,pak veliteli
brígády PS ČB a 1 osobě z HS PS OSH Pha.
30.případů a služba na OPK
Vl.Kralicek | 12.3.2013 13:02 | id 58006 | nahlásit
Za několik dnů ( týdnů) budou vysílány již zmíněné
2 díly tohoto seriálu.Je tam vidět celník J.Šenkýř a pa-
sovák Jan Stránský(již nežije).Závory v celništi jsou
v místech,kde byla závora fy.IPEN včetně odolné zdi
před r.1939.Hledal jsem v archivu,dokdy zde tato zá-
vora včetně zdi stála,ale bohužel.Existuje fotografie,
kdy je závora odemykána za účasti něm.vojaků a ci-
vilistů.Budova tedy pamatuje hodně,byla stavěna( za
dozoru ŘOP-řed.opevnovacích prací)jako zodolněné
stanovoště.Hlavni vstupní dveře jsou dodnes zesí-
lené plátem ocelového plechu,v té době bežným
typem ruční palné zbraně neprůstřelné.
foto č.4
Vl.Kralicek | 12.3.2013 12:16 | id 58002 | nahlásit
tzv.demarkace probíhala přibližně v místě,kde jsou na
vozovce patrné nápisy PKW,LKW.Od demarkace smě-
rem do ČR asi tak 5 m bylo uprostřed vozovky ka-
mené stanoviště,které obsazoval vojak v době kontroly
dokladů a vozidla,vojáci pak hlídkovali za težkou zá-
vorou a kolem tohoto kameného střeliště.Později byli
přesunuti a hlídkovali před závorami a budovou pod
zastřešením.Nová střecha byla postavena v době re-
konstrukce asi tak v r.2000.Pokud se týká rakouského
území,tam byla provedena začátkem 90.let rekon-
strukce vozovky,vybudováno zastřešení,včetne budovy napravo ve směru do Rak a váhy.Do té do-
by byli přísl.ZOLL a GENDARMERIE vystaveni pri
kontrolach dešti,zimě,větru,uprostřed vozovky byl
pouze dřevěný přístřešek 2x1,5 m.
,,hledam,, ze dne 10.3,2013
Vl.KRALICEK | 10.3.2013 15:29 | id 57918 | nahlásit
zřejme půjde o souhru náhod,nebo jste se spletl v ro-
kách,ale p.J.KYNCL sloužil kolem roku 1991 a dál u
bývalé Celní stráže a poté na Celní odbočce hraničního
přechodu.S Oddělením pasové kontroly neměl nikdy
nic společného.
Hledám
M.Kabuďa | 10.3.2013 10:56 | id 57896 | nahlásit
Čau kluci,nesloužil tam u vás Jan Kyncl? 81-82
 
Hledam
Vladimír | email | 14.4.2013 08:43 | id 59773 | nahlásit
Služil som s Janom Kynclom celú vojnu.
k fotu č.4
Vl.Králíček | 27.2.2013 14:37 | id 57390 | nahlásit
Na snímku je krasne videt budovu rakouského hra-
ničního přechodu,včetně střechy.Asi v r.1966 došlo
k pokusu o násilné překročení SH z ČSSR do Rakouska
za pomoci odcizeného poštovního auta Praga S5T,Auto
narazilo do bezp.závory,která byla částečně vyvrácena
a pokračovalo dál k demarkaci,vzdálené od závor cca
25-30m.Za jízdy bylo auto postřelováno ze samopalú
a několik střel poškodilo fasádu a střechu na vý-
sostném území Rak.republiky.K případu existovala
fotodokumentace,ale ta se ztratila včetně dalších fotodokumentací při rekonstrukci budovy v r.1999.
Možná archivy?
pro: Peter
Vl.Králíček | 11.10.2012 10:12 | id 50904 | nahlásit
A strážný na špaku také spal, protože jinak by tu uklízečku musel zaregistrovat.To nic, takových případů bylo víc.Jeden z celníků narazil kolem do závory, myslel si , že mu ji otevřou, aby nemusel brzdit, jenomže vojáci spinkali, bylo již po 22. hodině.Tato
služba byla asi zakletá, protože v hluboké červenco-
vé noci usnuli oba vojáci čety OPK,kteří střežili prostor hraničního přechodu.Při pokusu o jemné probuzení jednoho z dotyčných vojáků se tento hrozně lekl a svou ostře nabitou zbraň (Sa 58) automaticky natáhl, nebylo to lehké přemlouvání,věřte mi.
doplnění k fotu č.3
Vl.Králíček | 9.10.2012 10:20 | id 50836 | nahlásit
SIS -tzv.signální stěna probíhala asi 1 - 1,5 km od hraničního přechodu,zde také byla přes silnici zabudována tzv.lehká závora, ovšem identická s tou,která se nacházela v prostoru hraničního přechodu - těžká závora.Tzv.lehkou závoru obsluhovali vojáci PS v ZVS z čety specielně určené pro službu na OPK.Pozn.: Tzv. těžkou závoru v prostoru hraničního přechodu obsluhovali výhradně přísl.OPK, tedy příslušníci SNB, nikoliv Pohraniční stráže.
 
Re: doplnění k fotu č.3
Peter | 10.10.2012 23:10 | id 50895 | nahlásit
Ta ľahká sa volala Statovka, bola pri nej presklená búdka . Raz som tam zabudol pojítko a potom do rána šúroval chodbu . S kamošom sme tam spali a ráno stopa od bycikla, prešla nam upratovačka colnice .
Prosím o pomoc
Klára Mottlová | email | 27.7.2012 11:54 | id 48187 | nahlásit
Dobrý den, potřebovala bych pomoct. Ráda bych našla člověka jménem Jiří Šulc, který sloužil v roce 1962 - 1964 (narozen pravděpodobně v roce 1943 ) .. Nemám mnoho informací, jediné co vím, že byl psovod a byl v oddíle s Františkem Novákem a Víťou Hegerem.. Jakákoliv informaci by mi pomohla, moc děkuji .. K.Mottlová .. Můžete mě kontaktovat i na emailu: klarkaaa.m@seznam.cz
otázky
martin | email | 10.6.2012 23:38 | id 46646 | nahlásit
Dobrý den chtěl jsem se pamětníků zeptat:
1. od kdy (jakého letopočtu) je hraniční přechod otevřen
2. byl tento přechod určen i pro Čechy směr do Rakouska, nebo to byl jen přechod na přepravu dřeva prakticky na západ ...
3. kudy vedla Železná opona ... mám to tam projeté až po Peršlák a těch možností a průseků je tam spusta ...
a/ jak vedla okolo Blanky
b/ byly domy ze Smrčné na Haugschlag u železné opony obydlené?
c/ byly na cestě ze Smrčné na Haugschlag v místě hranice žežky nebo i těžká závora ... a kde ...
Jinak všem děkuji, byl jsem na Bystřici jako děcko a když jsem lidem u Zemana říkal, že kamion nejede do Rakous, ale do Nové Bystřice měli mě za blázna a pohádkáře ...
 
Re: otázky-pro Martin
Jan | 11.6.2012 10:22 | id 46653 | nahlásit
Zmíněný přechod byl skutečně otevřen v roce 1962, jak je uvedeno v popisce. Společně s OPK Č.Velenice-Gmünd většinou sloužil k obousměrné nákladní dopravě i když průjezd osobních vozidel a autobusů zde zakazána nebyl. V roce 1967, v rámci
politického uvolnění a zvýšení turistického ruchu, byl u obce Halámky otevřen další přechod. Sem pak byla přesměrována větší část osobní dopravy oběma směry.
 
Re: Re: otázky-pro Martin
martin | email | 13.6.2012 13:53 | id 46736 | nahlásit
děkuji
Celník
Tomáš Hanzal | 13.6.2011 21:20 | id 32473 | nahlásit
Sice jsem na tomto přechodu nesloužil, ale můj děda Jan Staněk tam sloužil jako celník. Možná si ho někdo pamatuje. Jezdil na motorce z Branný u Třeboně, pak sloužil na Halámkách a pak byl na nádraží ve Velenicích.
OPK 1981-1983
Zdeněk Mareš | email | 3.2.2011 15:10 | id 26138 | nahlásit
Sloužil jsem na OPK v letech 81-83,ozve se někdo?Můj ročník,pánové Lhota,Goga,Večerek,Dřimal a Hertzog.
 
Re: OPK 1981-1983
Jakúbek Jozef | email | 7.4.2014 22:04 | id 73170 | nahlásit
Slúžil som v rokoch 1981-1983 od jari. S tých, čo si vymenoval, spomínam Dřímal Karel asi. Ja som bol členom hospodárskeho družstva - kuchár z Ilavy. Slúžil s nami Pecúš Tono - šofér na gaziku.taká malá gula, Kašpar Zbyněk pochádzal zo Suchdola. Juldo Fučík z Južných Čiech. Napíšte, ak niekto niekoho poznáte alebo ste slúžili v tom čase
 
Re: OPK 1981-1983
Miloš Micza | email | 18.8.2020 15:39 | id 148798 | nahlásit
Já sice sloužil 82-84, ale zapomněl jsi ještě na SUPy Norbo a Pár 🐶 🐕. 😂
OPK 1978 80
Jan Spívala | 6.5.2010 13:41 | id 15693 | nahlásit
V roce 1978-80 jsem na OPK v Nov.Bys.sloužil.Náčelníkem byl mjr. Peterka.Byl to férový chlap.Se mnou tam sloužili Čižmár,Gomola a na rotě Artoleč kde jsme měli cimru sloužil Jarda Vandrovec.Bohužel je to už 30let!Nebo bohudík? Byl jsem u nevpuštění zpět do vlasti spisovatele Pavla Kohouta,odjezdu herce P.Landovského který byl taky nucen zůstat v emigraci.Co by nato říct????? Ale jinak nádherná příroda,metráky hřibů,krásné trasy na kolo.Rád se tam vracím.Na Artolči se zastavil čas a je to nádhera.
 
Re: OPK 1978 80
:) | email | 6.5.2010 20:12 | id 15701 | nahlásit
Jo... já sloužil už na RCP a posléze na RCPP Nová Bystřice, což je orgán Policie ČR, který převzal agendu po revoluci...
Každopádně sloužil jsem ještě s pamětníky uvedených "záležitostí", týkajících se Landovského, Kohouta...
Je (bylo) zajímavé poslouchat pamětníky jak na toto vzpomínají a poté číst vlastní zážitky těchto dvou osobností...
 
Re: OPK 1978 80
Miroslav Vávra | email | 23.2.2012 17:36 | id 42750 | nahlásit
Já jsem slouzil na pasovce ríjen 1978 - 80...takže skouška spojení - rota Artolec OPKS Nová Bystrice.Slouzili se mnou: jirka Korabečný, Ján Blahušiak, Adam Adamovský, Ivan Hlavatý. Máš tu fotku,kde sme fotení pri demarkačke.Jsou naní : Korábečný, Cižmár, Fabýk, Gomola, TY.,A moje maličkost v pravo dole...apropo ...potešil bych se kdyby ses ozval...poprípade i na faccebooku...je tam môj brácha / Antonín Vávra/ JINAK SI MI RIKAL / rudá kape / zatím
 
Re: Re: OPK 1978 80
Milka Blahušiaková,Nozdrovická | email | 28.9.2012 12:52 | id 50395 | nahlásit
Dobrý deň pán Vávra,som staršia sestra Jána Blahušiaka,ktorý s vami slúžil v ARTOLCI 16r.PS Nová Bystřice v rokoch1978-80,bola som bratovi aj na prísahe asi bola v Suchdole,s bratom nie som v kontakte od roku 2007,žil aj v Českej republike,bol slobodný,možno i teraz je v ČR.Ďakujem Vám,že ste si na brata spomenili .
 
Re: OPK 1978 80
Pavel Fabík | email | 7.3.2023 16:45 | id 171259 | nahlásit
AHOJKY MLYNÁŘI.... z Opavy
končil jsem v 79tém
projíždím vzpomínky z vojny
pošlu foto
nejsem Fabýk ale Fabík
zdravím Tě moc
p.f.
 
Re: Re: OPK 1978 80
Jan | 16.5.2023 07:56 | id 172462 | nahlásit
Ahoj Pavle,taky tě zdravím.
Z nostalgie jsem byl několikkrát v Nov.Bystřici na dovči .Projel to na kole
a směrem Artoleč se zastavil čas.Dneska to tam vidím jinýma očima.Je tam krásně.
Jinak vím že jsi Fabík a ne FABÝK****To bych nenapsal i kdybych měl 3 promile!!!!!
Zdraví tě mlynář v penzi.
:)
:) | email | 15.1.2010 12:40 | id 9917 | nahlásit
Natáčely se tam dokonce dva díly. Jeden v r. 1975 a druhý v roce 1978 (21. díl - Pán ze Salcburku)...
V tu dobu tam sloužil celník p. Šenkýř, který dodnes žije v N.Bystřici - ten je také vidět na tom záběru, jak tam kontroluje zmíněný kamion, jež řídí Adamec jakoby do Rakouska, přitom stojí u celnice a jede pak do Čech...
Z OPK tam určitě sloužili v tu dobu Peterka, který tam snad dělal v tu dobu vedoucího OPK.
 
Re: :)NOVÁ BYSTŘICE
JIRKA DVOŘÁK | email | 17.1.2012 18:36 | id 40905 | nahlásit
ten kamion řídí Josef Abrhám jinak s tím ostatním souhlas
 
Re: Re: :)NOVÁ BYSTŘICE
martin | email | 13.6.2012 13:52 | id 46734 | nahlásit
kamion řídí jak Abrahám 1978 tak i Adamec 1975
Tento Hr.přechod
Tomáš | 24.4.2009 17:11 | id 3115 | nahlásit
se objevil v jednom z dílů v seriálu 30 případů
majora Zemana,mám dojem Konec velké šance,tudy
odjížděl dánský kamion a v něm Arnold Hakl (Jiří
Holý)s Hanou Bízovou(Regina Rázlová) do Rakouska
.Scéna ale byla natočena obráceně a kamion po
projetí celnicí ve skutečnosti jel směrem do
Čech.Možná se tu ozve někdo kdo tam zrovna v tu
dobu sloužil.


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

OPK Nová Bystřice

Okres: Jindřichův Hradec

GPS: 48°59'58.795"N, 15°6'56.045"E

Najít na mapě

OPK Nová Bystřice a hraniční přechod Nová Bystřice-Grametten. Tento hraniční přechod byl otevřen pro veškerou dopravu v roce 1962. Sloužil hlavně pro nákladní dopravu, zejména je jednalo o dopravu českého dřeva do Rakouska.

A2008-09-20 14:18:07 U2019-11-15 11:05:29 TG116