Objekty PS

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (47)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto (S.Štok) z celkových 54

Foto 1
Místo, kde na pravé straně zřejmě stávala budova původní 5. rPS Varnsdorf...
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

Autor: S.Štok | Pořízeno: 2012 | Foto: 4 fotky

Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24 Foto 25 Foto 26 Foto 27

Autor: Olin | Pořízeno: | Foto: 23 fotek

Foto 28 Foto 29 Foto 30 Foto 31 Foto 32 Foto 33 Foto 34 Foto 35 Foto 36 Foto 37 Foto 38 Foto 39 Foto 40 Foto 41 Foto 42 Foto 43 Foto 44 Foto 45

Autor: Olin | Pořízeno: 2.2021 | Foto: 18 fotek

Foto 46 Foto 47 Foto 48 Foto 49 Foto 50 Foto 51 Foto 52 Foto 53 Foto 54

Autor: xxx | Pořízeno: 2021 | Foto: 9 fotekVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
Bývalá kasárna 4. roty PS Varnsdorf
OLIN | email | 22.11.2021 12:31 | id 159935 | nahlásit
Objekt v ul. Myslivecká č.p. 2410 byl v létě 2021 PČR uvolněn a předán státu, zřejmě k prodeji. Oddělení hlídkové služby PČR se přestěhovalo do Rumburku a ve Varnsdorfu zůstává už jen OO PČR v Havlíčkově ul. 2040.
 
Re: Bývalá kasárna 4. roty PS Varnsdorf
OLIN | 22.11.2021 13:19 | id 159940 | nahlásit
Jak mi potvrdil jeho vedoucí, OHS PČR opustilo objekt 30. září 2021.
OPRAVA v textu
OLIN | email | 30.4.2021 13:51 | id 156272 | nahlásit
V textu o historii 5. rPS Varnsdorf si prosím vyškrtněte větu "Vrchol věže byl stržen a nahrazen otevřenou pozorovatelnou". Podařilo se mi dohledat důkazy o tom, že se tak nestalo. Na objevených historických fotografiích z roku 1967, když se po uvolnění hraničního režimu začalo s opravami Hrádku, je jasně vidět, že na vyhlídkové věži je stále původní střecha.
Upřesnění k 5. rPS Varnsdorf
OLIN | email | 16.4.2021 16:46 | id 155953 | nahlásit
Reorganizace na brigádu typu B byla provedena k 10. únoru 1954 na základě TR MV č.16/54. Zásadní změnou bylo nahrazení poddůstojníků z povolání vojáky základní služby. Stav brigády byl zvýšen z 1616 na 2093 vojenských osob, bylo zřízeno zakázané pásmo a bylo budováno ŽTO. Je tedy nepochybné, že z těchto důvodů (ale především proto, že dosavadní kasárna pro 5. rotu byla po všech stránkách nevyhovující a provizorní) se rota přestěhovala do nového objektu v Myslivecké ul. 2410.
19. brigáda a 4. rota PS Varnsdorf
RODÁK OLIN | email | 26.1.2021 18:35 | id 153031 | nahlásit
1. května 1953 byla 19. děčínské brigádě PS předána bojová zástava a čestný název "Brigáda pohraniční stráže Ernsta Thälmanna".
Velitel PS MV ČSSR svým rozkazem č. 020 ze dne 22. září 1962 udělil 4. rotě PS Varnsdorf čestný titul "Vzorná rota".
BLAHOPŘEJI panu Františkovi Laurovi, který sloužil ve Varnsdorfu v letech 1960 - 61, k jeho 80. narozeninám, které oslavil o Vánocích. Ať se Franto ve zdraví dožiješ stovky!
JAK TO BYLO S 5. rPS VARNSDORF?
RODÁK OLIN | email | 10.11.2020 11:19 | id 150475 | nahlásit
Dostal jsem se ve svém pátrání na možná "šokující" stopu. Standa Štok (R.I.P.) nás dost možná svým tvrzením, že sídlo 5. roty po svém příchodu do Varnsdorfu 15. října 1952 bylo v ul. Pohraniční stráže (původně Seifhennersdorfer Straße, potom Budyšínská) čp. 211 a které doložil fotografií i GPS místa, uvedl v omyl. Bohužel své tvrzení nijak nedoložil důkazy.
Já jsem zjistil (plán města z r. 1936, letecké snímky z let 1953, 1964 a pozdější, osobní návštěva místa a rozhovory se starousedlými pamětníky, materiály ABS Kanice, informace varnsdorfských badatelů aj.), že ona odlehlá část ulice Pohraniční stráže byla svého času docela "frekventovaná". Do r.1899 to byla jediná oficiální silnice s hraničním přechodem do Seifhennersdorfu a v čp. 216 byla celnice, která pak sloužila jako Zollhaus. V bývalém statku čp. 215 naproti byl v 50. letech 64. lehký prapor PTP a později nějak sloužil i PŠ VS. O kousek níž býval domek čp. 1467, ve kterém měla PS kotce a cvičiště pro psy. O tom, že by v těchto místech byla rota PS nic nenasvědčuje a pamětníci nic nevědí (přestože si na vše ostatní pamatují).
Domnívám se proto, že 5. rPS byla od svého začátku dislokována do tzv. Liebischovy vily čp. 2410 v ul. Myslivecká na straně SH s Großschönau a v ul. PS měla jen psinec, možná i stáj pro pár tažných koňů a na Hrádku ve věži bývalé restaurace pozorovatelnu.
Bohužel i toto mé tvrzení je (zatím) jen mojí dedukcí, vycházející z nepřímých indícií. Faktem ale je, že v materiálech 19. děčínské bPS ABS Kanice se nenašla původní konkrétní adresa 5. roty ve Varnsdorfu.
Jen pro zajímavost - ještě v srpnu 1952, v době úvah a příprav na vytvoření 19. brigády, se plánovalo umístit rotu přímo do bývalé restaurace na Hrádku.
 
Re: JAK TO BYLO S 5. rPS VARNSDORF?
Administrátor | email | 10.11.2020 12:58 | id 150479 | nahlásit
Krásné pátrání Oldo! Smekám!
O.V.
5.rota PS Varnsdorf
Rodák | email | 23.3.2020 10:03 | id 145388 | nahlásit
Přátelé, je třeba si ujasnit jak to bylo s pátou rotou.
1) 5.rPS byla v roce 1959 přečíslována na 4.rotu PS a přesto pamětníci stále i po tomto roce píší o páté rotě.
2) Rota se v r. 1959 přestěhovala do jiného objektu. Stalo se tak proto, že budova II.(?) oddělení FS v ul. Pohraniční stráže byla nevyhovující a právě v r. 1959 byla FS zrušena a uvolnila se novější, modernější budova po VII. oddělení FS v ul. Myslivecká?
3) Může někdo popsat uspořádání roty v budově?
4) Může někdo upřesnit odkud kam sahal úsek SH páté roty?
5) Jaká byla organizace roty, kolik bylo družstev a kolik příslušníků rota měla?
6) Pokud si vzpomínáte, popište příběhy ze života roty, ve službě i v době volna.
Pokusím se najít o rotě historická fakta, doplním je o vaše vzpomínky a příběhy a na Vojensko.cz je zveřejníme.
Pamětníků ubývá, času nám mnoho nezbývá a "když ne my, tak kdo"?
 
Re: 5.rota PS Varnsdorf
Michal | 23.3.2020 11:25 | id 145395 | nahlásit
Zdravím Vás Oline
Jen pár poznámek. FS zanikla poněkud dříve než v roce 1959. Rota byla na počátku své existence typu 61, tedy plánovaných 61 osob (ze tří typů rot v této brigádě max. obsazení).
 
Re: Re: 5.rota PS Varnsdorf
Rodák | email | 23.3.2020 12:11 | id 145399 | nahlásit
Ano, máš pravdu, FS byla zrušena v roce 1949. Musím dohledat kdo využíval budovu č.p. 2410 v ul. Myslivecká po devětačtyřicátém a kdy přesně se tam 5. rota nastěhovala.
 
Re: 5.rota PS Varnsdorf
RODÁK OLIN | email | 10.11.2020 15:49 | id 150482 | nahlásit
K přečíslování došlo v r. 1959, kdy byla zrušena 1. rota PS Horní Vítkov a číslování se posunulo. Z 5. roty se stala 4. rota. Rota měla 44 mužů a její 19 km úsek sahal od k. 710 Weberberg na východě, kde se stýkal s úsekem 4. rPS Dolní Světlá, přes Špičák, Hrádek, hraniční přechod až na silnici Studánka - Rumburk na západě, kde se stýkala s úsekem 6. roty 2. prPS Rumburk.
Stará rota PS Varnsdorf
spojař 7.roty | email | 19.3.2020 18:45 | id 145281 | nahlásit
Stála zde - 50.9254000N, 14.6196747E
 
Re: Stará rota PS Varnsdorf
Rodák | email | 19.3.2020 19:24 | id 145285 | nahlásit
To je ovšem zcela nová informace.
Prosím o poskytnutí dalších informací o objektu, kdy jste tam sloužil, jak vypadal atd.
Moc vám děkuji, žil jsem v omylu.
o-lin@seznam.cz
 
Re: Stará rota PS Varnsdorf
RODÁK OLIN | email | 2.12.2023 16:25 | id 175447 | nahlásit
Nevím jestli to má po létech ještě smysl, ale 4. rota PS Varnsdorf byla v letech 1952 až 1954 opravdu dislokována na uvedeném GPS, kdysi v domě s čp. 211 v dnešní ulici Pohraniční stráže. Je to ovšem stále jen informace "z doslechu". Žádný dokument ani jiný důkaz to nepotvrzuje. Určitě ale existuje v archivu v Brně Kanice.
5. rota PS VARNSDORF
Rodák | email | 17.3.2020 16:22 | id 145219 | nahlásit
Opět se připomínám pro informace o 5. rotě PS Varnsdorf - kdy jste tam sloužili, co o ní víte, kde jste byli ubytováni, vše co s ní souvisí a co mi pomůže sepsat historii této "zapomenuté varty" ve městě, kde na jednoho muže připadalo v té době 7 žen, pívo teklo proudem a byli jsme tak mladí :)
o-lin@seznam.cz
5. rota PS VARNSDORF
Rodák | email | 2.3.2020 08:58 | id 144901 | nahlásit
Kdo pamatuje?
PS ve VARNSDORFU
Rodák | email | 23.2.2020 09:16 | id 144745 | nahlásit
Prosím každého, kdo sloužil jako pohraničník ve Varnsdorfu, o informace týkající se 5.rPS
- kdy jste ve Vdf sloužil
- pod který prapor PS jste spadali
- kdo byl velitelem
- kde jste byli ubytováni
- organizace roty - velikost družstva, čety
- výstroj, výzbroj, technika
- jakékoliv vzpomínky
U PS jsem nesloužil, ale jsem varnsdorfský rodák a sbírám podklady ke zpracování historie roty. Můžete mi napsat na e-mail: o-lin@seznam.cz
prosba
Slavomír Jankovič | email | 9.12.2018 19:57 | id 133569 | nahlásit
Dobrý den,prosím vás nemá někdo nějaké fotky z minulosti. roty pohraniční stráže Varnsdorf?moc by to pro mě znamenalo kdyby mi někdo poskytl nějaké foto, Z roku 1953. Můj táta tam byl na vojně.Nemám žádné foto a tatínek už nežije.Moc bych byl vděčný,Děkuji
prosba
Slavomír Jankovič | email | 9.12.2018 19:49 | id 133568 | nahlásit
Dobrý den,prosím vás nemá někdo nějaké fotky z minulosti. roty pohraniční stráže Varnsdorf?moc by to pro mě znamenalo kdyby mi někdo poskytl nějaké foto, Z roku 1953. Můj táta tam byl na vojně.Nemám žádné foto a tatínek už nežije.Moc bych byl vděčný,Děkuji
 
Re: prosba
Slavomír Jankovič | email | 18.12.2022 16:48 | id 169005 | nahlásit
Dobrý den ,znovu ,opět se ptám a prosím jestli by mi někdo z domácích nebo někdo z historiků nedisponuje s fotky hraniční roty ve Wansdorfu z roku 1953. Prosím o pomoc,nemám žádné fotky, můj tatínek tam byl na vojně . Už nežije a rád bych oživil jeho památku a rád bych viděl kde sloužili. Děkuji za pochopení. Moc bych byl vděčný kdyby se někdo ozval. Vím že už moc lidí v tom věku není ,ale budu rád když i někdo s rodinných příslušníků přispěje. Děkuji. Jankovič
 
Re: prosba
Slavomír Jankovič | email | 18.12.2022 16:53 | id 169006 | nahlásit
Dobrý den ,znovu ,opět se ptám a prosím jestli by mi někdo z domácích nebo někdo z historiků nedisponuje s fotky hraniční roty ve Wansdorfu z roku 1953. Prosím o pomoc,nemám žádné fotky, můj tatínek tam byl na vojně . Už nežije a rád bych oživil jeho památku a rád bych viděl kde sloužili. Děkuji za pochopení. Moc bych byl vděčný kdyby se někdo ozval. Vím že už moc lidí v tom věku není ,ale budu rád když i někdo s rodinných příslušníků přispěje. Děkuji. Jankovič
HISTORIE
Holek zdeněk | email | 23.2.2017 22:38 | id 114001 | nahlásit
Věděl by někdo k čemu sloužil PS zámeček ve Varnsdorfu v dnešní době nově rekonstuovaný ?
 
Re: HISTORIE
František Lauro | email | 24.2.2017 09:45 | id 114009 | nahlásit
V dobe mojej služby vo Varnsdorfu rokoch 1960 - 1961, ?zámeček? slúžil ako pozorovateľňa. Vyhliadková veža, bola vybavená s delostreleckým ďalekohľadom, s ktorým bolo možné sledovať široké okolie. V tej dobe už bolo poznať začínajúce sa chátranie zámku. Nad suterénom bolo nejaké pracovisko ČAV s jedným pracovníkom, s ktorým sme sa navzájom rešpektovali a nevypytovali sme sa na náplň práce jeden - druhého.
Podľa histórie, ale v neskorších rokoch došlo k úplnému chátraniu tejto prekrásnej stavby.
 
Re: Re: HISTORIE
Holek zdeněk | email | 24.2.2017 16:36 | id 114028 | nahlásit
Dobrý den pane Lauro. Děkuji za informaci a prosím o dopřesnění. Znamená to, že PS využívala věž zámku jako pozorovatelnu v rámci OSH rotou Varnsdorf ? Zámeřek je opravený, vypadá moc pěkně / soukromník/ a v tištěném průvodci je uvedeno, že stavbu využívala PS. byla-li by to pozorovatelna rot, pak se dají snímky zámku přiřadit k rotě. Rota jako taková, dle vojenska neexistuje. Za případné informace předem děkuji.
Re.RE.ul.Pohraniční stráže
Grausgruberová | 6.10.2014 16:54 | id 79756 | nahlásit
Kapitán Oldřich Grausgruber zemřel 01.09.1998
a do důchodu odcházel jako podplukovník z
posádky v Ústí nad Labem.
 
Re: Re.RE.ul.Pohraniční stráže
Kepka Pavel | email | 23.12.2014 13:19 | id 82845 | nahlásit
PS Varnsdor zde byla do 1.4.1966. Od té do zde bylo PO-VB Varnsdorf a to do roku 1973 kdy vzniklo OSH . V současné době je zda PČR Hlídková služba. Jinak si pamatuji, ýe od roku 1966 zda byl i mjr.Grausgruber
 
Re: Re.RE.ul.Pohraniční stráže
Skůpa František | email | 20.3.2020 22:46 | id 145306 | nahlásit
Pana kpt.Grausgrubera Oldřicha jsem znal.
Sloužil jsem u19.brigády PS u dopravní roty v Děčíně.
Po zrušení PS jsem přešel k ČSLA.jsem od roku 1992
jsem v důchodu. Rodině přeji úpřimnou soustrast.
Skůpa František Praha
Spomienka na pohraničiara
František Lauro | email | 11.11.2013 09:30 | id 66419 | nahlásit
Aj z tejto stráky spomínam na hraničara, profesionála a odborníka, Pavla Mikotu ktorý zomrel 9. 11. 2013.
Bol veľkým znalcom života a najmä života na PS. Úprimnú sústrasť, nech mu je zem ľahká!
No pasaran! František Lauro
 
Re: Spomienka na pohraničiara
jelen | email | 24.10.2018 17:24 | id 132485 | nahlásit
Velice rád jsem četl články od Pavla Mikoty, který si říkal :Poslední Sysel", začínal společně s panem Przeczkem, který později dělal velitele roty mému synovi Dolním Žandově. a kluci ho měli rádi, oběma Čest jejich památce ?.
Som do určitej mieri sklamaný...
František lauro 1960-1961 | email | 18.12.2012 23:46 | id 53643 | nahlásit
Predpokladal som väčšiu aktivitu od mojich spolubojovníkov, od tej doby, čo sa rozbehla táto stránka. Nechce sa mi veriť, že sa každý cíti byť tak starý, že už s počítačom nechce mať nič spoločné.
Drahí priatelia pokuste sa podielať na obohatení tejto stránky, veď aj my sme mali zaujímavú a neľahkú službu v tých časoch, dokonca sme nadsluhovali 4 a 1/2 mesiacov a na Silvestra sme sa dostali domov. Bola to dlhá vojna...
Berlínská a Kubánská krize = dva pojmy.
P.oslední S.ysel | email | 29.11.2012 16:50 | id 52802 | nahlásit
Zdravím Láďu i Františka. Oba dva máte vcelku pravdu. Kuba skutečně začala být v zorném poli států t.zv. Východního bloku po vítězství Fidélových barbudos v r 1959. Ovšem Kubánská krize, kdy svět stál na pokraji III. SV nastala až v roce 1962 v souvislosti s přítomností sovětských raket na kubánském území a nátlaku na N.S.Chruščova se strany USA (J.F. Kenedyho), aby byly tyto rakety staženy. V souvislosti s tím probíhala i blokáda Kuby se strany USA.
Berlínská kriza započala 13. srpna 1961 výstavbou t.zv. berlínské zdi, která měla oddělit západní sektory Berlína od sovětského a zamezit tak značné migraci, či spíše emigraci na Západ ze strany občanů NDR a dalších zemí východního bloku, zejména ČSSR a Polska.
Tyto dvě krize se i na těchto stránkách ve vzpomínkách pohraničníků často slučují, nebo i zaměňují.
Berlínskou krizi jsem prožil jako bažant a měli jsme kvůli ní o měsíc zkrácený přijímač a hned nás poslali na prvosledové jednotky. Já osobně jsem byl na 6. rps 5. bps Selbská. Ti, kteří měli koncem září odcházet do civilu to kvůli tomu Berlínu měli prodloužené až do 30.12. 1961 s vyjímkami ženatých se dvěma dětmi a některých profesí, např. horníci a škodováci. Takže na rotách byly tři ročníky. Kuba na to v té době žádný vliv neměla.
Rok na to v říjnu 1962 vznikla t.zv. Kubánská krize - viz. výše. Opět jsme prožívali stejná opatření jako v souvislosti s Berlínem, ale záklaďáci to kvůli tomu prodloužené již neměli, neboť stihli koncem září normálně odejít do zálohy.
Každopádně to ani v jednom případě nebyl žádný med!
Tolik jsem jako pamětník považoval za správné uvést.
S hraničářským pozdravem Pavel M.
 
Re: Berlínská a Kubánská krize = dva pojmy.
Jirka Jelínek | email | 29.11.2012 21:32 | id 52824 | nahlásit
Zdravím pana Pavla Mikotu,a i když jsem přímo na hranici nesloužil, kluků sloužících na hranici jsem si vždy vážil,a vážím dodnes.Sloužil jsem jako řidič na velitelské rotě 8271 Žatec 1962 - 1964,a kubánskou krizi jsem prožil,spali jsme prakticky oblečeni,a snad i obuti asi 12 dní,auta natočená, v plné pohotovosti,docela jsme byli z toho vyvalení,protože nikdo nevěděl,co z toho skutečně bude. Pana Preczka jsem také znal,protože můj syn sloužil v Dolním Žandově 1984 - 1986, a jako velitele ho měli kluci rádi.Zbyly nám jen hezké vzpomínky na dobrou partu.
Moc zdravím, a děkuji za hezké příběhy ze služby,která nebyla vždy lehká Díky za vše Jelínek J.
 
Re: Re: Berlínská a Kubánská krize = dva pojmy.
František Lauro | email | 30.11.2012 09:32 | id 52835 | nahlásit
Zdravím Vás priatelia, dovolujem si Vás upozorniť, že nikdy nikde som nepoužil výraz "kubánská kríza"! Kubu ako takú som spomenul iba v súvislosti s udalosťami r 1961. Nikdy a nikde som netvrdil, že som bol zainteresovaný v nejakej kubánskéj kríze. Denne sa nám vtĺkalo do hláv vtedajšia situácia o Berlíne v čítane aj Kuby (nie krízy) na PŠM. Pozdravujem Vás a zvlášť tých, čo to pochpili. Fr. L.
Upresnenie z r.1960-1961
František Lauro | email | 27.11.2012 11:40 | id 52705 | nahlásit
Varnsdofská pohraničná rota, v nadpisu spomínaných rokoch, patrila k 1. praprporu v Jabloné v Podještědí. Je mi to dôverne známe. Na prvú oficialnú dovolenku z Varnsdorfu, som sa dostal práve z tohto praporu. Pretože som nemal služobnú knížku (boli to objektívné dôvody) mi vystavili náhradný dokument. V tej dobe sme ešte nemali vojenské knížky, až po skončení prezenčnej služby nám ich vydali na OVS. Ja po skončení ŠJU v Lipovej u Šluknova som bol prevelený aj s niekoľkými ďaľšími, čo sme sa nedostali do Bruntálu, pripraviť výcvikové stredisko do Jiříkova-Filipova. Po niekoľkých týždňoch potom nás už rozdelili po celej 19. brigáde, ale služobné a vychádzkové knížky po nás poslali až po niekoľkých týždňoch. Spomínam si, že VR vo Varnsdorfu kpt. Grausgruber sa ma hneď opýtal, či som bol na dovolenke. Ja som mu povedal, aká je situácia, že nemám ani služobnú ani vychádzkovú knížku, že nám boli zadržané v Lipovej. On nato, že som už viac ako rok na vojne, tak mi to prináleží a musím na tú dovolenku. Poslal ma na prapor, aby mi to tam vybavli. A tak sa aj stalo. Por. Vogl, síce mal určité námietky,( pod jeho správu patrili takéto vybavenia) ale vďaka ZVP praporu kpt. Zahradníkovi sa všetko vybavilo v prospech mňa.
Ul. Pohraniční stráže.
P.oslední S.ysel | email | 12.11.2012 13:39 | id 52028 | nahlásit
Ahoj Stando, předevšíím díky za další serii z mapování rot 19. bps.
Budeš se divit, ale i jinde ulice unikly divokému přejmenovávání z počátku 90. let minulého stoleti a to díky tlaku občanů. Například ulice Pohraniční stráže byla zachována jako hlavní v obci Velká Hleďsebe u Mar. Lázní. V Plané u M.L. si občané vynutili ponechání původního názvu Fučíkova na sídlišti. Všechno je v lidech!
Zdraví Pavel M.
 
Re: Ul. Pohraniční stráže.
Karel Kovářík | email | 12.11.2012 14:09 | id 52029 | nahlásit
dle údajů serveru amapy.cz je obcí s takovou ulicí 10 ;-)
 
Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
Standa Štok | 12.11.2012 18:35 | id 52037 | nahlásit
Zdravím,mě to prostě překvapilo- bydlím v Hrádku n.N. a zde jsme z nám.směrem k přechodu,kde se nacházela Pohraniční rota měli také ul.Pohraniční stráže a jak rychle po :Sametu: zmizela,proto jsem byl překvapen,když jsem toto objevil při dokumentaci rot ve Varnsdorfu.
 
Re: Ul. Pohraniční stráže.
František Lauro | email | 21.11.2012 16:12 | id 52435 | nahlásit
Nazdar priatelia pohraničiari, moc ďakujem práve tým, ktorí umožnili, že sa rozbehla táto akcia o 19.PS brigáde. Presne tu na 5. rote vo Varnsdorfu som odslúžil ešte 16 mesiacov a 30. 12. 1961 nás preložili do zálohy. My sme boli ten ročník, ktorých nás zastihol na rote aj tretí ročník. Bolo to kvôly Kube a v neposlednom rade v tom roku prehradili múrom Berlín na dve mestá, takže to bolo aj o tom.
Tá ulica Pohraničnej stráže dostala svoje meno pri príležitosti vyhlásenia Varnsdorfu, za vzorné pohraničnícke mesto. Bolo to koncom leta r. 1961. Do tej doby sa tá ulica menovala, Budyšínská. Ešte mi vždy znie v ušiach, keď nám vydávali rozkaz do služby na "Hrádek" Budete postupovat po Bratislavské, Východní, Budyšíské a Hradní atd...
VR bol kpt.Grausgruber Oldřich, ZVR kpt. Klimunda Ladislav, ZVP kpt Trávníček Bohuslav (?) Proviant.rtm. Padrta Ladislav...Z celého srdca pozdravujem všetkých bývalých pohraničníkov. ( našiel som medzi prispievateľmi aj známeho pod menom Pavel M.)
 
Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
sadilekvenca | email | 27.11.2012 17:46 | id 52718 | nahlásit
Zdravím Fando. Kpt Klimunda byl potom přeložen do Rumburka . Bylo to v roce 1963. Byl to můj velitel čety. Já jsem sloužil 1963 - 1965 v Rumburku.Měj se Vašek.
 
Re: Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
František Lauro | email | 27.11.2012 18:04 | id 52720 | nahlásit
Zdravím Ťa Vašku, som rád , že si regoval a že sme poznali toho istého veliteľa. Maj sa krásne , Franta.
 
Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
Láďa | email | 28.11.2012 19:17 | id 52768 | nahlásit
Františku,jelikož se jedná o události před padesáti lety tak si tě dovolím triohcu poopravit.V roce 1961 si nemohl zažít pohotovost kvůli Kubě,jednalo se pouze o berlínskou zeď,Akce Kuba byla ke konci října v roce 1962.16.října 62 byl vyhlášen pohraniční poplach,za dobu trvání PS největší pátrací akce která měla název K...r a zůčastnli se jí příslušníci sušucké,českobudějovická,poběžovické a karlovarské brigády a některé útvaryCSLA.Kollem 21.řijna byla tato akce kvůli kubánské krizi přerušena.Nic méně akci dokončila ůspěšně kriminální policie,hledaní byli zadrženi a po zásluze potrestáni.Zcela určitě jsem jeden z mála řadových péesáků který měl možnost tyto lidi po odpykání tresu spatřit,byla to náhoda a tak trochu moje zvědavost.Tato akce a kubánsá krize mě zastihly v jedenáctém týdnu mé ZVS a nezapomenutelně se vryly do mé paměti.
 
Re: Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
František Lauro | email | 29.11.2012 11:55 | id 52787 | nahlásit
Láďa, ja neanalyzujem dobu,keď som už nebol na vojne. Práve tak by si mal robiť aj Ty, čo sa týka doby, keď si ešte nebol na vojne. Vieme všetci, že kubánske události sa začali r. 1959. Roku 1960 USA odvolala veľvyslanca z Havany. Roku 1961! CIA uskutočnila tajnú operáciu za nedostatočnej pomoci US armády v Zátoke sviň, ktorá sa skončila neúspechom.(nechcem to ďalej rozoberať),
Ja som apeloval práve na tieto veci a v neposlednom rade som oddôvodňoval, prečo sme asi museli slúžiť viac ako 28 mesiacov.Takže to nebolo iba o berlínskom múru. A ak sa dobre pamätám, nikde som v mojom príspevku nepoužil termín "Akce Kuba."
 
Re: Ul. Pohraniční stráže.
Víťa | 1.12.2012 07:45 | id 52886 | nahlásit
V té době jsem byl ve výcv. stř. v Chodovce a i od nás na Šumavu odjížděli někteří podůstojníci .
 
Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
Zdeněk | email | 12.4.2014 09:22 | id 73333 | nahlásit
Dobrý den, kpt. Grausgrubr to dotáhl na majora a dosloužil jako příslušník VB.
 
Re: Re: Ul. Pohraniční stráže.
Skůpa František | email | 20.3.2020 23:11 | id 145307 | nahlásit
Při čtení webu Vojensko přicházím na jména
spolubojovníků,které jsem znal.Nastoupil jsem k PS
v roce 1956.v poslední době čtu zajímavé osudy ,
jak prožili službu.Sloužl jsem naď 19.rotě Moldava,ale nikdo se nehlasí.Říkám si asi jsem jeden z posledních
žijící.Mám o 10 let starší spolubojovníky přímo
z Děčína.
Skůpa František Praha
 
PS rok 1956 Varnsdorf
Drbal František,Třebíč,Stařeč | email | 3.11.2021 12:39 | id 159554 | nahlásit
Pane Skůpa,
jako zeť Vám píši, že můj tatínek tam také sloužil. Pak byl odvelen do Ostravy-Kunčic-VŽKG. Jinak byl hokejista, hrával hokej za RH ...... Tak to také nemusíte již si vzpomenout. Vzpomínal na Varnsdorf, na vojnu. Nyní je mu 86 roků.
Zdraví Vás
janicekb@email.cz


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

5. rPS Varnsdorf

Okres: Děčín

GPS: 50°55'31.440"N, 14°37'10.829"E

Najít na mapě

5. rPS (4. rPS) Varnsdorf, 1. prapor PS Jablonné v Podještědí, 19. pohraniční brigáda Děčín (PS-útvar 5242)
(původní návrh ještě v září 1952 počítal s velitelstvím v Ústí nad Labem)

Dislokována ve Varnsdorfu od 15. října 1952 do 31. března 1966 (poslední zápis v pohraniční knize "31. 3. 1966 ve 24:00 hodin ukončena OSH.").

V důsledku vnitřní reorganizace 1. praporu (zrušení 1. roty Horní Vítkov) v polovině roku 1959 byla rota přečíslována na 4. rPS.

Po zrušení velitelství praporů k 31. prosinci 1963 byla 4. rota přímo podřízena velitelství brigády.

Rozkazem prezidenta republiky č. 0017/65 byla dnem 1. dubna 1966 zrušena vojsková ochrana státní hranice s NDR. Bylo zlikvidováno ŽTO a ochranu SH s NDR převzala oddělení OSH VB SNB. Ve Varnsdorfu pohraniční oddělení II. typu (23 příslušníků) podřízené OVB Děčín, SVB Ústí nad Labem. 

(PS ČSSR byla zrušena k 27. září 1991 a vstupem ČR do schengenského prostoru 21. prosince 2007 zanikla také celní a pasová kontrola na vnitřních hranicích. OSH se už neprovádí a hranici lze překračovat na kterémkoliv místě).

Budova byla v září 2021 předána Policií ČR městu Varnsdorf.

Varnsdorfská rota PS v síle 44 mužů (do roku 1954 jen příslušníci z povolání, ženatí, kterých byla menšina, bydleli doma, ostatní byli ubytováni v objektu roty) byla umístěna do domu čp. 211 v ul. Budyšínské (od roku 1961 ul. Pohraniční stráže) v těsné blízkosti hranice s německým Seifhennersdorfem severně od Hrádku [obr. 1, 2, 3]. Ještě 29. srpna 1952 v etapě návrhů na zřízení nové pohraniční brigády bylo plánováno umístění 5. roty do objektu bývalé výletní restaurace Hrádek.

Pro potřeby PS byl ale dům čp. 211 nevyhovující a proto  se možná již v r. 1954 v souvislosti s nástupem vojáků základní služby rota přestěhovala do vily v ul. Myslivecká  č.p. 2410 na opačnou stranu SH s německým městem Großschönau [obr. 4, 5, 6], kde byla až do svého zrušení. Objekt byl potom využíván oddělením OSH VB a naposledy oddělením hlídkové služby PČR [obr. 7].

 

Rotě PS sloužila vyhlídková věž (29 m) bývalé restaurace Hrádek (k. 433) od podzimu 1952 jako pozorovatelna (nebyla trvale obsazena hlídkou) [obr. 8, 9]. 5. listopadu 1957 zaslal předseda MNV Varnsdorf Josef Mašín stížnost ministru vnitra na "značné poškození objektu Hrádek a žádá, aby byl uchráněn před úplným zničením a aby byla provedena jeho oprava". Komise inspekce MV ve své zprávě ze dne 25. 11. 1957 konstatovala, že "Provedeným šetřením bylo zjištěno, že stížnost je oprávněná". V závěru zprávy komise ke stížnosti uvádí, že "...není tato plně objektivní v tom, že k značnému poškození budovy došlo hlavně působením civilních občanů." a že "...velkou část viny na dnešním stavu objektu má i nešetrné zacházení se zařízením objektu příslušníky PS, kteří se dopustili i přímého ničení zařízení".

     Komise dále uvádí mj. tyto zjištěné závady: "...rozbitá okna, dveře a střecha, zcizené kliky dveří a oken, vytrhané parkety, poškození vlivem zatékání vody, dřevěné rámy oken a dveří, parkety a pod. byly používány jako palivo v kamnech hlídkami PS. Vrchol věže byl stržen a nahrazen otevřenou pozorovatelnou. Došlo ke zničení elektrického vedení, rozvodů vody i plynu, vytrhání parket, zdemolování oken a dveří, poškození střechy i okapů."

     Po patnácti letech od uzavření byl Hrádek opraven a v sobotu 8. února 1969 opět otevřen veřejnosti. Kupodivu největší "ránu" dostal Hrádek po privatizaci v 90. letech a v téměř hodině dvanácté byl zachráněn Nadací Hrádek-Burgsberg (objekt odkoupila za 600 tisíc Kč od IPB, která jej měla v zástavě za nesplacené úvěry) a v letech 2001-2003 opět zrenovován a zpřístupněn veřejnosti [obr. 10, 11].

    

     Podle vzpomínek Františka Laura, který od srpna 1960 do konce roku 1961 u roty ve Varnsdorfu sloužil, byl velitelem kpt. Oldřich Grausgruber, ZVR kpt. Ladislav Klimunda, npor. Josef Horák, ZVP kpt. Bohumil Trávníček, staršinou nrtm. Štrosmajer(?), proviantním rtm. Ladislav Padrta a abs.ŠDZ ppor. Jan Lang.

   Rota byla složená z velitelství a 4 družstev pěšáků (lehký kulomet vz. 26, protitankový granátomet RPG, pušky vz. 52/57 a samopaly vz. 24), 1 družstva kulometníků (těžký kulomet zřejmě DŠK 1938), 1 družstva psovodů (8 - 9 psů, Tarasnice T21) a obslužného družstva (2 spojaři, 2 kuchaři, 1 řidič GAZ 69, 1 řidič traktoru Zetor 25A, 1 vozka, 1 údržbář + topič, 1 elektrikář). Jeden pár tažných koňů a traktor sloužil k dopravě materiálu a vláčení kontrolního pásu. Ve výzbroji byla také pistole ČZ vz. 50. Počet pohraničníků byl nestálý, 44 až 61 a dosahoval prý až 90 mužů.

     Rota měla na starost úsek SH asi 18 km - sahal od Lužických hor kóta 710 Weberberg na východě, kde sousedil s úsekem 4. roty Dolní Světlá,  přes Špičák [obr. 12] a Hrádek, až po silnici ze Studánky do Rumburku, kde končil úsek 1. praporu a začínal úsek 6. roty Jindřichov 2. praporu Rumburk [obr. 13].

 

Pozn.: bohužel se do dnešního dne nepodařilo podpořit nezvratnými důkazy tvrzení, že po svém příchodu byli pohraničníci ubytováni v domě č.p. 211 v ul. Pohraniční stráže. Je to ale nanejvýš pravdivé, čemuž nasvědčuje i přejmenování Budyšínské ul. v roce 1961 na ul. Pohraniční stráže.

Plná velikost plánků roty:

obrázek 36, 37, 38, 39.

A2012-11-09 14:53:55 U2023-08-16 10:13:59 TG296