Objekty PS

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (4)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto z celkových 1

Foto 1

Autor: | Pořízeno: | Foto: 1 fotkaVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
PŠ VS, PS a CO
OLIN | email | 14.4.2021 18:28 | id 155877 | nahlásit

15. 2. 1953 - 15. 1. 1954 = Dočasná škola na důstojníky VS Varnsdorf.
3. 5. 1952 - 30. 6. 1954 = PŠ VS Šaštín.
1. 7. 1954 - březen 1964 = do Varnsdorfu byla redislokována PŠ VS ze slovenského Šaštína.
1. 7. 1959 - při PŠ VS Varnsdorf a PŠ PS Lipová byly otevřeny přípravky ke studiu na Vojenském učilišti v Bruntále. Zřejmě jen jeden běh.
září 1966 - červen 1994 = PŠ CO Varnsdorf
1. 9. 1971 - 30. 6. 1976 = při PŠ CO Varnsdorf Roční důstojnická škola.
byl jsem žákem VU PVS J.Fučíka 1959-1961
Jiří Knespl | email | 15.1.2021 20:16 | id 152677 | nahlásit
Nikde jsem se nesetkal s dějinami tohoto učiliště a tak jsem rád,že jsi to našel a poslal Díky. Byl jsem tam od roku 59 - 61.Když se dívám na ten odznak jemi smutno a to i proto, že jej již nemám
Jiří Knespl .
PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245
OLIN | email | 3.11.2020 16:18 | id 150332 | nahlásit
Poddůstojnická škola Vnitřní stráže byla zřízena asi v roce 1952 ve slovenském Šaštíně a 1. července 1954 byla přemístěna do Varnsdorfu do objektu bývalé "staré" nemocnice v ul. Nemocniční. Součástí útvaru byl zřejmě už tehdy objekt bývalé textilní továrny podniku Severka v ul. Čelakovická 749.
Vedle přípravy poddůstojníků byli ve škole "dočasně" připravováni také uchazeči o studim ve Vojenském učilišti PS a VS.
V březnu 1964 byla PŠ přemístěna do Plané u Mariánských Lázní - Barbora, kde byla reorganizována na 4. školní prapor VS u 12. školní brigády PS.
Do uvolněných a přestavěných varnsdorfských kasáren byla v září 1966 redislokována z Ústí nad Labem Technická PŠ MV už jako PŠ CO MV - útvar CO 1859.
Informace o této kapitole historie VS stále dohledávám.
VARNSDORF
OLIN | email | 3.11.2020 15:02 | id 150330 | nahlásit
Tajným rozkazem MNB arm.gen. Karola Bacílka č. 9 ze dne 22. ledna 1953 byla zřízena dočasná "Škola na důstojníky Vnitřní stráže".
Zahájení školy: 15. února 1953
Ukončení školy: 15. ledna 1954
Umístění školy: Varnsdorf
Cíl školy - vycvičit 280 důstojníků velitelského směru pro funkce VČ a VR Vnitřní stráže a 150 týlových pracovníků praporů VS.
Výběr žáků provede HS-PVS z poddůstojníků z povolání a vojáků základní služby PS a VS.
Zdroj: ABS Praha
Prosba - ví někdo, kde přesně ve Varnsdorfu tato škola byla?


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

Historie vzdělávání velitelského sboru PS a VS MV

Z historie vývoje velitelského sboru příslušníků PS a VS z řad vojáků z povolání a vojáků základní služby.

1949 září - byli vyslání do vojenských učilišť první příslušníci PS SNB, kteří měli vytvořit základ velitelského sboru vojskové Pohraniční stráže. Tato praxe probíhala i v letech 19521953, kdy ve Varnsdorfu, dle výpovědi účastníků, proběhly poslední dva běhy přeškolení příslušníků SNB na velitele čet PS a VS

1951 leden - vznikla Vojenská akademie Pohraniční stráže v Praze. V červenci 1951 bylo vyřazeno prvních 176 absolventů akademie

1951 srpen - přejmenování Vojenské akademie Pohraniční stáže na Vojenské učiliště Pohraniční stráže

1951 srpen - byla ustavena Škola důstojníků v záloze

1952 květen - Vojenské učiliště Pohraniční stráže přejmenováno na Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stáže

1952 - Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže přemístněno z Prahy do Olomouce. Připravováno bylo 480 žáků z řad vojáků základní služby a 120 osob nastoupivších jako civilisté. Zároveň bylo připravováno 240 žáků ŠDZ. V jiných Vojenských učilištích se připravovalo dalších 110 již příslušníků Pohraniční stráže

1952 listopad - zahájilo činnost Vojenskopolitické Učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže V Kolodějích

1953 - 1.11 obdrželo Vojenskopolitické učiliště čestný přívlastek "Julia Fučíka"

1955 - 15.9. byla sloučena obě Vojenská učiliště do jednoho pod názvem Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Julia Fučíka s místem dislokace Olomouc

1957 září - Vojenské učiliště přemístěno do Bruntálu a výuka už probíhala jen ve velitelském směru

1959 - 1.7. zahájena příprava žáků pro studium na Vojenském učilišti v rámci PŠ PS Lipová a PŠ VS Varnsdorf. Z roty PŠVS o 65 žácích odešlo do VU Bruntál zhruba 26 žáků (a to i v letech dalších), zbytek odešel na útvary k výkonu ZS

1959 - 1.9. byl opětovně zahájen výcvik v ŠDZ

1960 - 1.9. zahájen výcik praporčického sboru PS a VS

1961 - 1.9 zahájen výcvik velitelského sboru středního stupně

1964-65 září - přeškolení praporčíků PS do důstojnického stavu. Vyřazení z učiliště v termínech pro řádné žáky, dle výpovědí účastníků a také mé výpovědi

1966 - 31.8. bylo Vojenské učiliště zrušeno

Z veřejně dostupných materiálů a výpovědí dosud žijících absolventů sestavil: Holek Zdeněk

A2017-02-22 13:07:53 TG0