Různé

« Zpět | Jdi na seznam | Obnovit | Vaše komentáře (16)

(pro změnu obrázku můžete použít CTRL + šipky ↔ numerické klávesnice)
1 foto z celkových 1

Foto 1
Tablo z PŠ ve Varnsdorfu z roku 1957 nám dává jistotu, že v tomto roce tato škola ještě existovala... Důstojníci na tablu jsou: velitel roty - npor. Popelka Jaroslav, ZVP - npor. Rotič Jaroslav, velitel čety - por. Bradáč Zdeněk.

Autor: | Pořízeno: | Foto: 1 fotkaVaše komentáře...
Přidat nový komentář...
PŠ VS Varnsdorf
Chalupník Jiří | email | 10.1.2023 14:05 | id 169858 | nahlásit
V období 12/1959 až 6/1960 jsem absolvoval PŠ VS ve Varnsdorfu-kasárna byla tehdy umístěna nedaleko hranic /cca 300-400 m/,ale nevím přesně kterým směrem.Do středu města bylo dost daleko.Mezi kasárnami a hranicemi nebyla žádná jiná zástavba.Na více podrobnosti o umístění školy se již nepamatují.Byl jsem zařazen v četě Hradní stráže,Celá škola tehdy,kromě vojenských záležitosti,nacvičovala na vojenskou přehlídku 9.května v Praze a na II.celostátní spartakiádu rovněž v Praze.Pozdravují všechny,kteří se problémem umístění PŠ VS zajímají.
PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245 VARNSDORF
RODÁK OLIN | email | 4.11.2020 13:30 | id 150348 | nahlásit
Ke dnešnímu dni se mi podařilo zjistit následující:
2. květen 1952 - TR MNB 58/1952 "zřízují se Vnitřní stráže MNB", ve kterém se uvádí:
1. 5. až 1. 11. 1952 = příprava důst. a podd. kádrů (6měsíční kurz v Olomouci - Řepčíně).
1. 11. 1952 až 1. 2. 1953 = základní výcvik nováčků (PŠ VS Šaštín).
1. 2. až 7. 2. 1953 = zaujetí sestavy a začátek střežení určených objektů.
15. únor 1953 - byla otevřena nová nemocnice Varnsdorf a tím se uvolnily objekty staré nemocnice, po stavebních úpravách určené pro kasárna PŠ VS.
15. 2. 1953 až 15. 1. 1954 = dočasná Škola na důstojníky VS Varnsdorf (TR MNB 9/1953). Počet žáků 430. Pravděpodobně ještě nebyly připraveny kasárna a dočasná škola byla umístěna do jiného objektu. Zjišťuji kde, možná do objektu bývalé textilky Severka, nebo do jedné z budov podniku Elite.
1. červenec 1954 = ze Šaštína do Varnsdorfu redislokována PŠ VS útvar 8245. Od 1. července 1959 = v PŠ jsou také připravováni uchazeči z VS ke studiu ve Vojenském učilišti PVS.
PŠ VS se v březnu 1964 stěhuje do Plané u Mariánských Lázní - Barbory, kde je reorganizována na 4. školní prapor VS u 12. školní brigády PS.
Září 1966 = do Varnsdorfu se do uvolněných a rekonstruovaných kasáren stěhuje TPŠ MV z Ústí n/L. jako PŠ CO MV útvar 1859.
Duben až červen 1994 = PŠ CO se už jako 11. vojenský záchranný pluk CO MO ČR přestěhoval do Rakovníka.
Kasárna převzal MěÚ Varnsdorf. Budovy ubikací, štábu a ošetřovny byly zmodernizovány a přebudovány na sociální byty a domov seniorů. Zbývající budovy jsou v současnosti (2020) v rekonstrukci. V autoparku je soukromá špeditérská firma, vedlejší objekt Severka je zbourán.
 
Re: PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245 VARNSDORF
VlCi | email | 30.7.2021 14:31 | id 157961 | nahlásit
Můj strýc I. m. tu PŠ absolvoval, a poté ve Varnsdorfu i sloužil. Ještě to nemám ověřeno, ale pravděpodobně to bylo v letech 1957 - 1959.
Tuto informaci, včetně několika fotografii, jsem získal teprve nedávno.
Li.
 
Re: Re: PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245 VARNSDORF
RODÁK OLIN | email | 30.7.2021 16:28 | id 157962 | nahlásit
Pokud by se vám podařilo fotografie naskenovat a poslat mi je, byl bych vám neskonale vděčen. Zatím jsem totiž neobjevil jednu jedinou fotografii vztahující se k tomuto útvaru.
 
Re: Re: Re: PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245 VARNSDORF
VlCi | email | 30.7.2021 18:09 | id 157963 | nahlásit
Já je naskenované mám. Problém je v tom, že z nich není patrné, kde přesně jsou focené. Možná by se ještě našel někdo, kdo by ty tváře na fotkách (vyjma strýce) dokázal identifikovat.
 
Re: Re: Re: Re: PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245 VARNSDORF
RODÁK OLIN | email | 31.7.2021 07:58 | id 157969 | nahlásit
Pošlete mi je a já se pokusím identifikovat.
 
Re: Re: Re: Re: Re: PŠ Vnitřní stráže - útvar 8245 VARNSDORF
VlCi | email | 2.8.2021 10:41 | id 158023 | nahlásit
Posláno.
Zde již nelze dále reagovat
Varnsdorf - Severka
Rodák | email | 2.3.2020 18:51 | id 144911 | nahlásit
Něco k historii PŠ PS a VS
Rodák | email | 19.2.2020 15:30 | id 144663 | nahlásit
Pokud je mi známo, vojáci bývali ve Varnsdorfu v objektech kasáren v ul. Nemocniční pod kopcem Hrádek se stejnojmennou vyhlídkovou restaurací (tam měla PS pozorovací stanoviště), dále pak v objektu bývalé továrničky v ul. Čelakovická, tzv. Severka. PS a později OSH bývala v nevelké budově u hranice s německým Grosschenau.
V letech 1952-53 bylo ve Vdf "Vojenské učiliště PS SNB", v květnu 1952 přejmenované na "Vojenské učiliště PS a VS".
Od počátku 50. let byla ve Vdf "Škola důstojníků v záloze PS a VS", asi od roku 1958 do 1963 pod názvem "PŠ VS MV". Vojska PS ve Varnsdorfu skončila v roce 1963 a po nich přišla "PŠ CO" (VÚ-CO 1859). Fakt je, že v této věci je řada nejasností a různých výkladů. Definitivně vojáci kasárna opustili 30. 6. 1994.
Dávám tuto historii dohromady, máte-li k tomu co říct, napište mi na email: o-lin@seznam.cz
Hrádek - do konce války výletní restaurace, potom do roku 1963 (dokud existovaly zátarasy a zakázané hraniční pásmo) tam byl přístup zakázán a PS objekt využívala jako pozorovací hlásku. Za tu dobu byla restaurace značně zdevastována. Město pak Hrádek v letech 1967-68 opravilo a obnovil se provoz restaurace. Po roce 1989 se měnili majitelé a budova opět chátrala. Nakonec město opět budovu opravilo a Hrádek je v provozu.
Bližší info na webu města Varnsdorf.
 
Re: Něco k historii PŠ PS a VS
Michal | 19.2.2020 20:35 | id 144671 | nahlásit
Učiliště PS SNB ve Varnsdorfu určitě nebylo. PS SNB zanikla k poslednímu dni 1950. Instituce se jmenovala (v roce 1952) dočasná škola důstojníků VS, později škola důstojníků VS, pravděpodobně začleněná pod VPU, později VU PVS. Poté PŠ VS. Tato škola byla spjata spíše s Vnitřní stráží, než s PS. PŠ VS zde skončila se zánikem VS. V roce 1966 byla do Varnsdorfu přemístěna PŠ technická MV z Ústí nad Labem (tedy ne z Litoměřic, ta už byla dva roky zrušená), nově jako PŠ CO Varnsdorf. Od května 1973 jako 4. školní pluk CO, od září téhož roku s roční důstojnickou školou CO. V roce 1976 přechází útvar k MNO jako 4. pluk CO. Jedna zajímavost. Vyhlídkovou restauraci Hrádek v roce 1952 převzala skutečně PS, která si zde zřídila pozorovatelnu. Později civilní úřady podaly na vojáky PS stížnost pro značnou devastaci objektu. Stížnost byla inspekcí MV vyhodnocena jako oprávněná. S použitím materiálů z ABS
 
Re: Re: Něco k historii PŠ PS a VS
Rodák | email | 20.2.2020 00:19 | id 144677 | nahlásit
Díky za reakci.
Informace získávám z internetu a zdá se, že co "autor", to jiné vzpomínky. Faktem je, že v 50. letech se PS a VS různě prolínaly, spojovaly a rozdělovaly, měnily dislokaci i podřízenost a z toho vznikl neskutečný "guláš".
Jak jsem napsal, v jednom zdroji jsem četl, že "v květnu 1952 bylo Vojenské učiliště PS SNB Varnsdorf přejmenováno na Vojenské učiliště PS a VS".
Je zvláštní, že NIKDE v "adresářích a seznamech útvarů" nenalézám, že by "PŠ MV technická" kdy sídlila v Ústí n/L.
Jen to, že v říjnu 1955 se spojila "Spojovací a protichemická rota" Brno s "Ženijní rotou" Praha a vznikla "PŠ CO" v Ústí n/L, která se při reorganizaci v roce 1963 přejmenovala na "Technickou PŠ MV" a v říjnu 1963 se jako "PŠ CO MV" (VÚ CO 1859) přestěhovala do Varnsdorfu.
To je ale také nejisté, protože jedna osoba dosvědčila, že ještě v září 1963 sloužila u VS (VÚ 8245) ve Varnsdorfu (zřejmě poslední běh).
Je ale jisté, že v tom roce útvar VS ve Vdf skončil a samotná Vnitřní stráž MV pak byla zrušena 1. 7. 1966.
Domnívám se, že od 1963 do 1966 byly prováděny úpravy kasáren a v září 1966 se útvar CO přestěhoval z ÚL do Vdf.
Na stavebním úřadu Varnsdorf jsou doklady o tom, že v roce 1964 žádal VÚ CO 1859 ještě z Ústí n/L o povolení stavby autoparku v prostoru za Mandavou u kasáren pod Hrádkem (nakonec otevřen 1974).
RDŠ byla ve Vdf od 1. 9. 1971 do 30. 6. 1976.
Takže vidíte Michale, že stále není jasno. Moc si vážím vašich připomínek a rád uvítám další rovnou na můj e-mail: o-lin@seznam.cz
 
Re: Re: Re: Něco k historii PŠ PS a VS
Michal | email | 20.2.2020 19:56 | id 144702 | nahlásit
Dnes jsem ještě hledal přes ebadatelnu v ABS a podařilo se mi pár věcí dohledat. Tedy to učiliště. Opakuji, v roce 1952 žádné učiliště PS SNB nemohlo být, protože PS SNB jako taková zanikla v roce 1950. Nahrazena byla PS (MNB - nová sestava). V dobových materiálech je Varnsdorf uváděn v roce 1952 jako dočasná škola důstojníků VS, později škola důstojníků VS, pravděpodobně jako součást VPU Koloděje (snad 3. školní rota?), později Řepčín (Olomouc). Doposud nevím, proč zrovna Varnsdorf. V roce 1954 snad v květnu je přemístěna PŠ VS ze Šaštína do Varnsdorfu jako VSú 8245. PŠ CO Ústí - v některých materiálech jako PŠ technická MV, v jiných jako PŠ technická CO MV (a v různých obměnách) Pro tuto chvíli asi není důležitý přesný název, víme o co šlo. PŠ VS Varnsdorf skončila skutečně v roce 1963, tedy ne v roce 1966 se zánikem VS jak jsem uváděl včera. Tuto informaci jsem převzal tuším z webu VHU a historie vojenských útvarů. V ABS je existence VSú 8245 ohraničena rokem 1963. Tímto se samozřejmě omlouvám za včerejší nepřesnou interpretaci. S těmi úpravami kasáren - je to klidně možné, protože podle kusých informací byly se stavebními úpravami a výstavbou ve Varnsdorfu v letech 1964 a 1965 značné potíže.
No a ještě ten Hrádek. Není bez zajímavosti, že v roce 1945 zde byla dislokována část roty PP1NB. Po odchodu roty zde byla zřízena opět restaurace. Ta skončila na jaře 1952.Až do roku 1955 zůstala budova prázdná. Od roku 1955 po vybudování ŽTZ byla ve věži budovy zřízena pozorovatelna obsluhována 5. rotou 19. bPS PS Varnsdorf. Objekt stále ve vlastnictví města. Ke konci roku 1957 podal tehdejší předseda MNV p. Mašín stížnost na inspekci MV. Jednalo se o zastavení značné devastace objektu a o jeho dalším zachování. PS tento objekt nechtěla, protože byl umístěn blízko u SH. Uvažovalo se o umístění školy VS a nakonec i o demolici. Přes všechny peripetie byl předseda úspěšný a restaurace byla opět obnovena. Snad Vám to k něčemu bude.
 
Re: Re: Re: Re: Něco k historii PŠ PS a VS
Rodák | email | 21.2.2020 11:15 | id 144713 | nahlásit
Díky Michale, krásná práce! Informace využiji.
Jak je z tu a jinde vedené diskuse patrné, historie dislokace nejen vojsk Vnitřní stráže, Pohraniční stráže a Civilní obrany ve Varnsdorfu v letech 1945 až řekněme 1970 není uceleně zpracována na profesionální úrovni. O tom není pochyb.
Nejde jen o to, že se konkrétní jednotky a útvary uvádějí s odlišnými názvy a doba jejich pobytu ve městě je nejasná, ale je s podivem, že se mi nedaří lokalizovat konkrétní objekty, ve kterých byly některé jednotky ubytovány a které využívaly (třeba tzv. Severka, nebo samotná kasárna v ul. Nemocniční a zdá se mi neuvěřitelné, že by objekt rest. Hrádek sloužil jako "kasárna").
Nicméně, budu se tomuto tématu skromně věnovat a prosím každého, kdo k němu má co říci, pište mi rovnou na můj e-mail: o-lin@seznam.cz
 
Re: Re: Re: Re: Něco k historii PŠ PS a VS
Michal | 23.2.2020 16:52 | id 144758 | nahlásit
Ještě k tomu učilišti.
Podle nových informací byla Škola na důstojníky Vnitřní stráže zřízena 15. 2. 1953. Škola měla přídomek dočasná. Před tímto datem zde bylo výcvikové středisko VS, tedy ne žádné učiliště. Škola vznikla z důvodu velkého nedostatku důstojníků VS pro rok 1954, tedy pro tzv. II. etapu výstavby VS (nově mělo být zřízeno asi 9 praporů VS). Školil se zde směr velitelský, týlový a jak jinak - politruci. Velitelský směr pro velitele rot a čet. Celkem šlo asi o 500 osob. Budoucí politruci byli přiděleni jako 3. školní rota k VPU Koloděje. Ve Varnsdorfu tedy velitelé a týlaři. Školní běh byl ukončen počátkem roku 1954, poté byla do Varnsdorfu přemístěna PŠ ze Šaštína.
PŠ VS Varnsdorf
Holek Zdeněk | 29.1.2018 14:31 | id 125771 | nahlásit
PŠ VS ve Varnsdorfu jsem absolvoval 04-07/ 1962. To byl tvrdý chlebíček, po čertech. Byli jsme dvě roty. Podzimní běh 1961/1962 měl pět rot. 4 a 5 rota byly odloučeny od 1+3 a velitelství praporu. PŠ fungovala jako prapor VS.
 
Re: PŠ VS Varnsdorf
Holek Zdeněk | 29.1.2018 14:36 | id 125772 | nahlásit
V padesátých letech tu fungovala i SDŽ PS MV, znám absolventa osobně.


Přidáváte nový komentář
plus okno minus
... lze napsat ještěznaků
Ochrana proti spamu. Napište číslo stodvacet:


   


  • hvězdičkou * jsou označena povinná pole
  • maximální délka textu komentáře je 2000 znaků
  • odřádkování textu komentáře (ENTER) zůstane zachováno
  • HTML tagy nebudou použity
  • WWW adresy budou automaticky převedeny na odkazy
  • reagovat lze pouze do 5 úrovně
  • vyhrazujeme si právo smazat nevhodné příspěvky

Pátrejte s námi po tomto útvaru - PŠ PS Varnsdorf

Vážení čtenáři, pamětníci. Již dlouho se nám množí dotazy, kde se nacházela PŠ PS ve Varnsdorfu. Pomozte nám prosím odkrýt minulost tohoto učiliště, které se ve městě nacházelo.

Z veškeré historie, kterou z drobných střípků známe, je pouze zmínka o učilišti PS a zřejmě i VS ve Varnsdorfu. Tato škola zde měla být od počátku 50. let (rok 1952-53). Otázkou tedy stále zůstává, kde se škola nacházela a jak dlouho ve městě byla... Stále není dořešena i otázka týkající se dominanty města a to vrchu zvaný Hrádek. V písemných pramenech týkající se této stavby stojí, že se zde nacházela jednotka PS.

Bude někdo vědět více?  

A2018-01-29 12:32:31 TG296