Cíle stránek

Proč to všechno...

Projekt webových stránek Vojensko.CZ − založeno v roce 2007.

01

Prvním cílem projektu Vojensko.CZ je zmapování a fotografické zachycení současného stavu objektů bývalé Pohraniční stráže (PS) a bývalé Československé lidové armády (ČSLA) − ozbrojených složek bývalé Československé socialistické republiky (ČSSR) v letech 1954-1990. Objektem našeho zájmu jsou i místa, kde stály dnes již neexistující objekty.

02

Druhým cílem je přiblížit pomocí webových stránek současný stav těchto objektů lidem, kteří v nich dříve sloužili či pracovali − ať již jako civilní pracovníci, tak jako vojáci základní služby, absoloventi nebo jako vojáci z povolání. Ať se to někomu líbí nebo ne, hodně z nich má k místům své "socialistické" vojny, kde často strávili léta svého života, stále hezké vzpomínky. Tímto, se nám snad podaří, aby se na tato místa znovu podívali (byť mnohdy to nebude vzhledem ke stavu objektů podívaná příliš radostná). Pamětníky pak velmi prosíme o komentáře k daným objektům, cokoliv zajímavého, co se k těmto objektům váže.

03

Třetím cílem, a to cílem nejhlavnějším, je předávat výše uvedené informace vám všem, našim milým čtenářům: všem, kdož se zajímáte o naší vojenskou historii (byť nedávnou) či o vojenství a armádu obecně. Velmi vám všem děkujeme za váš zájem!