Použité zkratky (slovník)

Pokud neznáte nějakou zkratku...

zkratky Armáda a Pohraniční stráž


ZkratkaPlný název, význam, popis
armavojenská kantýna
BoPobojová pohotovost
bPSbrigáda Pohraniční stráže
buzerákslangové označení nástupiště útvaru
BVPbojové vozidlo pěchoty (druh pásového vozidla)
BZKbezzákluzový kanón
CScelodenní směna (24 hodinová služba)
ČOVčistička odpadních vod
ČSLAČeskoslovenská lidová armáda
ČSSRČeskoslovenská socialistická republika
ČVOčíslo vojenské odbornosti (číslo funkce v armádě)
DDRdozorčí důstojník roty
DRdozorčí roty
DSPdozorčí signálního přístroje
DVTdozorčí vojskového tělesa
EZOHelektrické zařízení k ochraně hranic (druh ŽTZ)
FMVFederální ministerstvo vnitra
GAZterénní automobil (4×4, výroba SSSR)
gorodekslangové označení areálu pro výcvik (nejčastěji strážných)
HMhraniční mezník (očíslovaný kamenný blok označující státní hranici)
HVhraniční volno (pohraničník měl 24 hod. volna)
ježekocelový protitankový zátaras, 1 kus
KBkuchyňský blok (místo, kde se vojáci stravují)
KSČKomunistická strana Československa
KPkontrolní pás (pruh stále zorané půdy na zachycování stop)
KVOPkrátkodobé volno k opuštění posádky (též opušťák)
MVministerstvo vnitra
NDRNěmecká demokratická republika
NSRNěmecká spolková republika (označení používané za dob ČSSR)
NZnedotknutelné zásoby (použité pouze v případě války)
OPKoddělení pasové kontroly
opušťákkrátkodobé volno k opuštění posádky (též KVOP)
OT-64obrněný transportér (8×8, výroba ČSSR)
PDpřekážková dráha pro tělesnou přípravu vojáků
PDRpomocník dozorčího roty
PHDparkhospodářský den (velký úklid, obvykle v sobotu)
PHMpohonné hmoty a maziva (benzin, nafta, oleje)
piketodloučené stanoviště PS, obvykle obsazené 24 hod. denně
prPSprapor Pohraniční stráže
přijímačzákladní vševojskový výcvik o délce 1. měsíce (též ZVV)
PSPohraniční stráž (většinu doby spadala pod MV)
Pskpátrací skupina
poddůstojnická škola pro vybrané vojáky ZVS o délce 3 měsíce
PŠMpolitické školení mužstva
PV3Snákladní automobil Praga (6×6, výroba ČSSR)
PVOSprotivzdušná obrana státu
PVSpoliticko-výchovná světnice (kulturní místnost)
PZHpomocné zemědělské hospodářství
RPGruční protitankový granátomet (pancéřovka)
rPSrota Pohraniční stráže
SA58samopal vz.58 ráže 7.62 mm (výroba ČSSR)
SA61samopal vz.61 ráže 9 mm "Škorpion" (výroba ČSSR)
SHstátní hranice
signálkasignální stěna PS (též cesta vedoucí vedle signální stěny)
SSMSocialistický svaz mládeže
SSSRSvaz sovětských socialistických republik
SUPsamostatně útočící pes
služnéměsíční finační odměna vojáka (jakoby mzda, též žold)
staršinavýkonný praporčík, hospodář roty, mohl to být i voják ZVS (též výkoňák)
šedesátkymaskovací oděv vzor 60
špakstrážní věž (pozorovatelna)
TOVtechnická opravna vozidel
TP25polní telefon (jednoduchý a kvalitní, výroba ČSSR)
UAZterénní automobil (4×4, výroba SSSR)
UKLuniverzální kulomet (obvykle vz. 59)
ÚŽ-6železobetonový podzemní úkryt pro živou sílu
velitel čety
VDvelitel družstva
VKRvojenská kontrarozvědka
VPZvojenská poznávací značka (analogie k civilní značce)
vojenský útvar (míněno jako organizační jednotka, doplněno číslem)
VVPvojenský výcvikový prostor
výkoňákvýkonný praporčík, hospodář roty, mohl to být i voják ZVS (též staršina)
VZPvoják z povolání
VZSvoják základní služby
záklaďákvoják základní vojenské služby
záložkavoják v záloze
ZVPzástupce velitele pro věci politické
ZVSzákladní vojenská služba
ZVVzákladní vševojskový výcvik (též přijímač)
žoldměsíční finační odměna vojáka (jakoby mzda, též služné)
ŽTZženijně technické zabezpečení (překážka, zátaras, uzávěr)